مراحل مطالعه و گفت‌‌وگو با پدر

مرحله‌ی اول ادراک است که دانش‌آموزان با دقت و توجه به درس معلم در کلاس درس به آن دست پیدا می‌کنند.

مراحل مطالعه و گفت‌‌وگو با پدر

من شاگرد اول مدرسه بودم و معدلم 19.32 بود. پدرم بسیار پیگیر مسائل آموزشی من بود و همیشه یک سؤال در ذهنش بود که چرا فرزندش با آن‌که رتبه‌ی اول مدرسه بود اما در آزمون‌ها ترازی متناسب با معدل خود به دست نمی‌آورد؛ بنابراین روز جمعه زمان مشاوره‌ی کارنامه با من همراه شد و به سراغ پشتیبانم رفتیم. ایشان فقط به یک نکته اشاره کرد و آن هم مراحل مطالعه بود و آن مراحل این ‌گونه بود.

مرحله‌ی اول ادراک است که دانش‌آموزان با دقت و توجه به درس معلم در کلاس درس به آن دست پیدا می‌کنند.

مرحله‌ی دوم تثبیت است که از طریق حل تمرین تشریحی به دست می‌آید.

مرحله‌ی سوم که خیلی مهم است، مرحله‌ی تسلط است. تسلط از طریق حل کردن تست به وجود می‌آید. تست زدن هم نکاتی دارد مثل تست‌زنی زمان‌دار و... .

شما با رعایت این نکته‌ی کوچک می‌توانید به‌مرور تراز خود را افزایش دهید. دانش‌آموزانی که به تست زدن توجه می‌کنند به‌راحتی می‌توانند در آزمون‌ها هدف‌گذاری کرده و رشد کنند.