گنج و رنج

از دیرباز برای رسیدن به اوج قله‌ها تنها یک راه وجود داشته است و آن هم رفتن و تلاش کردن است. به نظر می‌رسد آن‌هایی که واقعاً تلاش می‌کنند به دو دسته تقسیم می‌شوند.

گنج و رنج

از دیرباز برای رسیدن به اوج قله‌ها تنها یک راه وجود داشته است و آن هم رفتن و تلاش کردن است. به نظر می‌رسد آن‌هایی که واقعاً تلاش می‌کنند به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ی اول آن‌هایی که به اهداف خود می‌رسند و نتیجه‌ی تلاش خود را می‌بینند و دسته‌ای دیگر آن‌هایی که تلاش می‌کنند اما شاید به میزان تلاش خود به هدف‌های خود نرسیده‌اند.

این دسته از دانش‌آموزان احتمالاً در بعضی از روش‌های خود نیاز به تصحیح دارند. به نظر می‌رسد گام‌های زیر برای این دانش‌آموزان بسیار مفید است.

قدم اول خودشناسی است که یکی از ابزارهای آن دفتر برنامه‌ریزی است.

قدم دوم مشورت با اولیاست؛ زیرا آن‌ها بهترین کسانی هستند که ما را خوب می‌شناسند.

قدم سوم مشورت با پشتیبان‌های خود است.

در ضمن اگر به نکات ساده‌ای مانند موارد زیر عمل کنند آن‌ها نیز طعم خوش پیروزی را به‌زودی خواهند چشید.

  • اهمیت دادن به درس‌های اختصاصی (70 درصد اختصاصی، 30 درصد عمومی)

  • ابتدا خواندن کتاب درسی و سپس حل تمرین تشریحی و سپس تست زدن

  • حل کردن آزمون غیر حضوری قبل از آزمون

  • تحلیل دقیق آزمون و تکمیل کتاب خودآموزی

  • عدم غیبت در آزمون‌ها

  • استفاده از پنجره‌های باز (مثل فرصت طلایی نوروز)

  • ...