خودکار آبی و قرمز من

من در آزمون‌ها رتبه‌های خوبی کسب می‌کردم و همیشه این پیشرفت را مدیون دو خودکار آبی و قرمز خود بودم.

خودکار آبی و قرمز من

من در آزمون‌ها رتبه‌های خوبی کسب می‌کردم و همیشه این پیشرفت را مدیون دو خودکار آبی و قرمز خود بودم. وقتی در خانه تست می‌زدم ابتدا سؤالات را به صورت زمان‌دار حل می‌کردم و این سؤالات را با خودکار آبی حل می‌کردم. وقتی زمان تمام می‌شد تعدادی از سؤالات باقی می‌ماند. حالا با خودکار قرمز به این سؤالات جواب می‌دادم و باز هم تعدادی از سؤالات  در این مرحله باقی می‌ماند. این دو خودکار سه نکته‌ی جالب را به من می‌آموختند.

نکته‌ی آبی: سؤالات ساده‌ای که می‌شود در زمان استاندارد کنکور جواب داد.

نکته‌ی قرمز: سؤالاتی که در بیش از زمان استاندارد کنکور می‌توان جواب داد.

نکته‌ی سفید: سؤالاتی که نمی‌توانم به آن‌ها جواب دهم.

این نکته‌ها و تشخیص تیپ سؤالات در آزمون به من کمک می‌کرد تا به‌راحتی از تکنیک ضربدر و منها استفاده کنم.