رونمایی سایت معاونت فرهنگی دانشگاه تهران

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: سایت اطلاع رسانی این معاونت هفته آینده رونمایی می‌شود که این سایت به صورت اختصاصی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه را معرفی و اطلاع رسانی می‌کند.

رونمایی سایت معاونت فرهنگی دانشگاه تهران

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: سایت اطلاع رسانی این معاونت هفته آینده رونمایی می شود که این سایت به صورت اختصاصی فعالیت های فرهنگی دانشگاه را معرفی و اطلاع رسانی می کند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این سایت فعالیت های معاونت فرهنگی دانشگاه و فعالیت های فرهنگی مربوط به دانشکده ها و پردیس ها نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه فعالیت های فرهنگی دانشگاه تهران بسیار زیاد است بنابراین نیاز به بستری برای معرفی و اعلام جزئیات برنامه ها داشتیم که سایت اطلاع رسانی معاونت فرهنگی در این راستا طراحی شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران اظهار داشت: همچنین در این سایت بستر مشارکت دانشجویان و اعضای هیات علمی فراهم شده و براین اساس این افراد می توانند مطالب خود در حوزه فعالیت های فرهنگی را در این سایت منتشر کنند.

منبع :

مهلا کاشانی