فعالیت بیش از پیش بنیاد نخبگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به افزایش تعداد دانشجویان از فعال‌تر شدن بنیاد نخبگان این دانشگاه خبر داد.

فعالیت بیش از پیش بنیاد نخبگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به افزایش تعداد دانشجویان از فعال‌تر شدن بنیاد نخبگان این دانشگاه خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش دکتر معتمدی ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان میزان بودجه‌ی وام‌های صندوق رفاه دانشجویان را ناکافی دانست و گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغی را برای پرداخت وام به دانشجویان تعریف می‌کند اما به علت افزایش تعداد دانشجویان و محدود بودن اختیارات صندوق رفاه این مقادیر به هیچ وجه کفایت نمی‌کند.

ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر از فعال‌تر شدن بنیاد نخبگان این دانشگاه خبر داد و افزود: بنیاد نخبگان این دانشگاه که بخشی از آن توسط خیرین حمایت می‌شود، تسهیلاتی را برای دانشجویان این دانشگاه در نظر می‌گیرد که ممکن است مقادیر قابل توجهی نباشد اما برای درصدی از دانشجویان که در دهک‌های پایین دسته‌بندی می‌شوند، می‌تواند کمک هزینه‌ی مطلوبی باشد.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از دانشجویان شرایط سختی برای تحصیل دارند که اگر بتوان از طریق بنیاد نخبگان پاسخگوی برخی نیازهای آنان باشیم، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.

منبع :

مهلا کاشانی