اخذ مجوز و تربیت رده‌های پایین پرستار

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با تشریح اهداف 11 بسته در طرح تحول و نوآوری نظام آموزش پزشکی، طرح تربیت نیروی کمک‌پرستار را با توجه به معضلات کشور در کمبود نیروهای بهیار و کمک‌بهیار دانست.

اخذ مجوز و تربیت رده‌های پایین پرستار

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با تشریح اهداف 11 بسته در طرح تحول و نوآوری نظام آموزش پزشکی، طرح تربیت نیروی کمک‌پرستار را با توجه به معضلات کشور در کمبود نیروهای بهیار و کمک‌بهیار دانست.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش دکتر یوسف پریدار در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، در رابطه با جزییات این طرح، اظهار کرد: این طرح بیشتر کیفی است و در همه عرصه‌های آموزشی و پژوهشی از محتوای دروس تا شیوه آموزش، نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی و تربیت دانشجوی پزشکی و پیراپزشکی با رویکرد جامعه‌نگرانه و آشنایی با بیماری‌های منطقه‌ای و بومی و حرکت به سمت هزاره سوم، درصدد ایجاد تحول است.

وی با بیان این‌که در این طرح بیشتر تأکید بر کیفیت است و الزاماً کمیت یا افزایش و کاهش جذب دانشجو مطرح نیست، گفت: این طرح دارای 11 بسته تحول است؛ با توجه به این‌که پرستاری از نیازهای روز و یکی از معضلات کشور کمبود نیروی کمک پرستار (رده‌های بهیار و کمک‌بهیار) است، اخذ مجوز آموزشکده‌های سلامت در حوزه‌های دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای تربیت رده‌های پایین پرستاری در حال پیگیری است و اخیرأ مجوز یک مرکز برای شوش اخذ شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با تصرح بر این‌که تمرکز نظام سلامت بر بخش درمان به‌ویژه بخش بیمارستانی است، خاطرنشان کرد: در این راستا وزارت‌خانه چند برنامه تعریف کرده که طرح تحول و نوآوری در نظام آموزش پزشکی آخرین برنامه تعریف‌شده است.

پریدار با اشاره به بسته اول این طرح، گفت: این بسته آینده‌نگری مرجعیت علمی در آموزش پزشکی است و چهار خروجی برای آن تعریف شده است؛ شفاف‌سازی شاخص‌های کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی، تبیین اقدامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تحقق مرجعیت علمی، تغییر نقش سازمان‌ها و نهادهای دخیل در کسب مرجعیت علمی و تبیین نقشه راه تحول زیست‌گاهی آموزش پزشکی خروجی‌های این بسته هستند.

وی ادامه داد: بسته دوم حرکت به سوی دانشگاه‌های نسل سوم است؛ دانشگاه‌های نسل سوم از لحاظ مشخصات یک تعریف بین‌المللی دارند و لازم است جایگاه دانشگاه‌های علوم پزشکی در اقتصاد دانشگاه‌های کشور تحکیم شود و وابستگی آن به بودجه‌های دولتی به حداقل برسد که دانشگاه‌ها به یک نهاد کسب ثروت تبدیل شوند و بتوانند هم خودگردان شوند و هم ثروت تولید کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول تصریح کرد: بسته سوم این طرح آموزش پاسخگو و عدالت‌محور و اهداف آن انطباق برنامه‌های آموزش عالی حوزه سلامت با نیازهای جامعه، تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب به‌منظور ارائه خدمات سلامت به اقشار جامعه با در نظر گرفتن نیازمندی‌های گروه‌های خاص، شناسایی دقیق نیاز به نیروی انسانی حوزه سلامت و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویان با توانمندی‌های مختلف علمی فرهنگی و اجتماعی است.

پریدار در خصوص بسته چهارم، خاطرنشان کرد: این بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت‌گرای برنامه‌های آموزش پزشکی نام دارد و خروجی‌های این بسته طراحی اهداف نوین متناسب با نیازهای کشور، بازنگری کوریکولوم‌های موجود در آموزش، بازنگری در تربیت پزشکان به‌منظور ارتقاء توانمندی‌های آن‌ها در ارائه خدمات جامعه‌نگر خواهد بود.

وی بسته پنجم را آمایش در زمینه مأموریت‌گرایی و تمرکزگرایی در ارتقای توانمندی دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: استقرار کلان مناطق آمایشی با شرح وظایف، تصویب مأموریت‌های روشن برای دانشگاه‌های علوم پزشکی، تبیین برنامه‌های ارتقا و توانمندی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در راستای تحقق مأموریت‌های محوله، گسترش آموزش پزشکی از طریق ارتقاء توانمندی دانشگاه و واگذاری شرح وظایف وزارت‌خانه به دانشگاه و و واسپاری وظایف محول‌شده به سازمان‌های محیطی از اهداف این بسته هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان این که بسته ششم اعتلای اخلاق حرفه‌ای نام دارد، تصریح کرد: از اهداف این بسته می‌توان به تبیین اقدامات ساختاری و برنامه‌ای به‌منظور اعتلای اخلاق حرفه‌ای، تبیین شاخص‌های تحقق اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های آموزشی، تبیین برنامه‌های ارتباط‌بخشی دانشگاه و مراکز آموزشی در حوزه اخلاق پزشکی، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات حوزه‌های تساوی، طراحی الگوی بهره‌مندی از آموزه‌های دینی برای اعتلای اخلاق و ارتقاء دانش و انگیزه اعضای هیئت‌علمی درحیطه اخلاق اشاره کرد.

پریدار ادامه داد: بسته هفتم این طرح بین‌المللی‌سازی آموزش پزشکی است که خروجی‌های آن را می‌توان تدوین سند آمایش منطقه‌ای و بین‌المللی آموزش پزشکی، تدوین شاخص‌های دانشگاه‌ها با عملکرد بین‌المللی و طرز پایش آن‌ها، طراحی مدل بهره‌مند تبادلات علمی بین‌المللی، تدوین الگوی انعطاف در کوریکولوم‌های آموزشی به‌منظور گسترش جذب دانشجوی خارجی و ارتباط‌بخشی بین‌المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد.

وی بسته هشتم را توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی خواند و گفت: از اهداف این بسته می‌توان راه‌اندازی دانشگاه‌های مجازی، تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضای مجازی، به‌روز رسانی کوریکولوم‌ها به‌منظور ارتقاء قابلیت ارائه آن‌ها در فضای مجازی و گسترش زیر‌ساخت‌های فناوری اطلاعات‌، طراحی مدل انگیزشی دانشگاه علوم پزشکی به‌منظور توسعه فعالیت‌های مجازی، طراحی مدل‌های بین‌المللی آموزش مجازی به این معنی که دانشگاه‌ها مرتبط شوند و فرد بتواند هم‌زمان در دو دانشگاه ارتباط برقرار کند، را برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول افزود: بسته نهم ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون‌های علوم پزشکی است و اهداف این بسته ارتقاء و به‌روز رسانی فرآیندهای مراکز تحقیقاتی آموزش علوم پزشکی، ایجاد زمینه مناسب به‌منظور برگزاری آزمون‌های بین‌المللی در داخل کشور، ایجاد تحول در آزمون‌های سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، طراحی الگوهای سنجش مهارت حرفه‌ای در دانش‌آموختگان علوم پزشکی و استقرار مرکز منطقه‌ای ارزیابی آموزشی و مهارت‌های بالینی مناطق آمایشی است.

پریدار با بیان این‌که بسته دهم ارتقابخشی مؤسسات و بیمارستان‌های آموزشی نام دارد، عنوان کرد: خروجی‌های این بسته اقدامات بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، ارتقاء کیفیت خدمات مراکز آموزشی‌درمانی مطابق استانداردهای بین‌المللی، ایجاد فضای رقابتی سازنده در دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز درمانی و تضمین و ارتقاء کیفیت برنامه‌ها و فرآیندهای آموزش عالی علوم پزشکی خواهند بود.

وی افزود: بسته یازدهم این طرح توسعه و ارتقاء زیرساخت‌های آموزش علوم پزشکی است که از اهداف آن می‌توان به تأمین امکانات و زیر‌ساخت‌های لازم برای گسترش رشته‌های جدید به‌ویژه در تحصیلات تکمیلی، ارتقاء توانمندی گروه‌های آموزشی در تربیت متخصصان‌، تأمین بیمارستان‌های آموزشی مجهز به‌منظور ارتقاء کیفیت آموزش‌های بالینی و ایجاد شبکه گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش علوم پزشکی اشاره کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پایان خاطرنشان کرد: اگر تا بتوانیم تا افق سال 1404 به این اهداف دست پیدا کنیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم.

منبع :

مهلا کاشانی