تحصیل 70 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: افزون بر 70 هزار دانشجو زیر نظر دانشگاه فرهنگیان در رشته‌های مختلف مشغول تحصیل هستند.

تحصیل 70 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: افزون بر 70 هزار دانشجو زیر نظر دانشگاه فرهنگیان در رشته های مختلف مشغول تحصیل هستند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش محمود مهرمحمدی جمعه شب در دومین همایش کشوری دبیران شوراهای صنفی،رفاهی دانشگاه فرهنگیان کشور در یزد افزود:ازاین تعداد دانشجویان 50 هزار نفر در مقطع کارشناسی پیوسته و 20 هزار نفر بقیه نیز در مقطع کارشناسی ناپیوسته تحصیل می کنند.
وی ادامه داد:درسطح کشور 98 واحد دانشگاهی زیر نظر دانشگاه فرهنگیان باحضور اساتید مجرب در رشته های مختلف به وظایف علمی و آموزشی مشغولند.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد:فلسفه وجودی این دانشگاه پاسخگویی به نیازهای نیروی انسانی آموزش و پرورش است و به رشته هایی ورود می کند که آموزش و پرورش نیاز به آن را تشخیص داده و اعلام می کند.
محمدی با تاکید بر اهمیت فعالیت شوراهای صنفی ، رفاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان افزود: آگاهی از معنی و مفهوم مدیریت ، جایگاه همایش ها که به نوعی سرمایه گذاری در زمینه منابع انسانی است را مشخص می کند.
محمدی خاطرنشان کرد: مسئولان دانشگاه باید تلاش کنند که رضایت دانشجویان فراهم شود و اگر نارضایتی دانشجو از تصور غلط او ناشی می شود، باید برای اصلاح این تصور تلاش شود.
وی ضمن قدردانی از فعالیت شوراهای صنفی ، رفاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر تداوم برنامه ها و پیگیری امور در راستای خدمت به دانشجویان تاکید کرد.
در این همایش از دانشجویان برتر و همچنین فعالان برتر شورای صنفی رفاهی دانشگاه های فرهنگیان کشور قدردانی شد.
همچنین محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور از سوی مسئولان شوراهای صنفی رفاهی با اهدای یک تابلو فرش، مورد تجلیل قرار گرفت.
این همایش در تالار فرهنگیان یزد و به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد.

منبع :

مهلا کاشانی