درس هر روز مدرسه را همان روز بخوانید

مطالعات روانشناسی یادگیری نشان می‌دهد غالباً آنچه در کلاس درس یاد می‌گیرید به حافظه کوتاه مدت شما سپرده شده و به سرعت فراموش می‌شود. برای اینکه این آموخته‌ها را به حافظه بلند مدت منتقل کنید

درس هر روز مدرسه را همان روز بخوانید
  • توصیه می کنیم درس هر روز مدرسه را همان روز بخوانید ، فواید این کار :

  • مطالعات روانشناسی یادگیری نشان می دهد غالباً آنچه در کلاس درس یاد می گیرید به حافظه کوتاه مدت شما سپرده شده و به سرعت فراموش می شود. برای اینکه این آموخته ها را به حافظه بلند مدت منتقل کنید باید هنگامی که هنوز مدت کمی از یادگیری گذشته ، دست به کار مرور شوید

  • خواندن و مرور کردن درسی که همین امروز در مدرسه یاد گرفته اید و هنوز فراموش نکرده اید برایتان آسانتر است و نسبت به مواقعی که درس روز های قبل را مرور می کنید، وقت کمتری از شما می گیرد و به این ترتیب در زمانتان صرفه جویی می شود.

  • اینکه تکلیف هر روز را همان روز در اولین فرصت انجام دهید کمک می کند که با آرامش برای درس خواندن برنامه ریزی کنید و درگیری ذهنی تان را کاهش دهید .

وجیهه اقتدارنژاد