چند پیشنهاد در مورد برنامه ریزی « در فاصله آزمون ها»

چند پیشنهاد در مورد برنامه ریزی « در فاصله آزمون ها» ؛ 1. بعد از هر آزمون ، برنامه آزمون بعد را مطالعه کرده و آن را برای خودتان شخصی سازی کنید ؛ یعنی مشخص کنید برای هر درس چگونه درس می‌خوانید

چند پیشنهاد در مورد برنامه ریزی « در فاصله آزمون ها»

چند پیشنهاد در مورد برنامه ریزی « در فاصله آزمون ها» ؛

  • بعد از هر آزمون ، برنامه آزمون بعد را مطالعه کرده و آن را برای خودتان شخصی سازی کنید ؛ یعنی مشخص کنید برای هر درس چگونه درس می خوانید و چه تمرین و تست هایی را حل می کنید.

  • بعد از اینکه مهمترین کار یعنی شخصی سازی برنامه را انجام دادید ، هدفگذاری کنید و برای هر درس به تعدادی که میخواهید از ده تا پاسخ دهید، مشخص کنید.

  • حتماً متعادل درس را بخوانید و به تمام درس ها توجه کنید . برای این کار نوشتن دفتر برنامه ریزی ضرورت دارد.

  • اولویت بندی کنید.( مثلاً در صورت محدودیت زمان درس های سال چهارم اولویت دارد)

  • در هر روز سعی کنید درس های مختلف بخوانید ؛ یعنی در یک روز فقط یک درس را نخوانید تا خسته شوید. روزی که در منزل هستید می توانید 3 تا 5 درس را بخوانید.

  • دفتر برنامه ریزی باعث می شود اگر در روز های ابتدایی هفته به درس اهمیت نداده اید ، در روز های پایانی حتما برای آن زمان بگذارید.

  • برای هفته اول و هفته دوم بین آزمون ها ، استراتژی خود را مشخص کنید.

  • مثلاً هفته اول بیشتر درس بخوانید و تمرین حل کنید و مقداری تست بزنید و هفته دوم را تست بیشتر و تمرین بیشتر و ....

وجیهه اقتدارنژاد