معاینه از راه دور در باجه‌های پزشکی!

استفاده از اتاقک پزشکی در برخی مناطق روستایی فرانسه، به پزشکان امکان داده بدون ترک مطب، بیماران خود را از راه دور معاینه کنند.

معاینه از راه دور در باجه‌های پزشکی!

استفاده از اتاقک پزشکی در برخی مناطق روستایی فرانسه، به پزشکان امکان داده بدون ترک مطب، بیماران خود را از راه دور معاینه کنند.

«پزشکی تلفنی» شیوه ای است رو به گسترش که می تواند خدمات پزشکی در مناطق روستایی و دور افتاده را بهبود بخشد. در حال حاضر پانزده اتاقک مجهز به پیشرفته ترین امکانات ارتباط تصویری، شیوه «ویزیت از راه دور» را در فرانسه آزمایش می کنند.

«درجه و حسگر اندازه گیری ارتفاع هم در این کابین ها نصب شده و می توان شاخص توده بدنی هر بیمار را هم محاسبه کرد. ابزارهای متعدد اندازه گیری در این اتاقک ها تعبیه شده. حتی نوار قلب هم می توان گرفت. بینایی سنجی و شنوایی سنجی هم در این اتاقک ها امکان پذیر است.»

بیمار می تواند با حضور در این اتاقک و بدون آنکه نیاز مراجعه حضوری به مطب را داشته باشد، بصورت مستقیم با پزشک خود گفتگو و در صورت امکان درمان شود.

یک جراح میتواند از طریق این فن آوری پیشرفته با بسیاری از بیماران خود پس از عمل جراحی در ارتباط باشد، بیمارانی که بعضا در شهرهای دور زندگی می کنند.

«اگر از طریق ویدیو کنفرانس پزشک متوجه شد که در حال بیمار بهبودی ای حاصل نشده می تواند دستور بستری شدن بیمار یا مراجعه پزشک کشیک را صادر کند. بنابراین چیز مثبتی است.»

بازار «پزشکی تلفنی» در اروپا در حال گسترش است. انتظار می رود حجم مبادلات در این بخش در سال ۲۰۱۹به مرز ۱۲ میلیارد یورو برسد، این یعنی یک افزایش ۳۰۰ درصدی تنها در عرض ۸ سال.

منبع :

حدیثه شعبان نورح