نوروز 96


 دانش آموزان عزیز رشته سوم و پیش تجربی


در فایل پیوست 150 سوال به همراه پاسخ کاملاً تشریحی از مبحث‌های ماده ژنتیک، میتوز و میوز ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه
سینتیک شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی