افتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس

مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر ( استان مازندران) چهارشنبه 14 بهمن 1394 افتتاح شد.

افتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس

مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر ( استان مازندران) چهارشنبه 14 بهمن 1394 با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران ، امام جمعه ،فرماندار ، رییس آموزش و پرورش و مسئولین  بهشهر و نمایندگی های کانون در استان های مازندران و گلستان افتتاح شد.افتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس
افتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس


عکس دسته جمعی حاضران در مراسم افتتاحافتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس

استقبال دانش آموزان بهشهری از مدعوینافتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس

حجت الاسلام جباری ، امام جمعه بهشهرافتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس

آقای قاسمی ، مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران افتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس

آقای سجادی ، فرماندار بهشهر

افتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس

آقای نظری معاون متوسطه استان مازندران


افتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس

آقای اصغری رییس آموزش و پرورش بهشهر به همراه فرماندار و معاون متوسطه استانافتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس


پدر معین فلاحتگر رتبه یک کشور در کنکور ریاضی 1388   از بهشهر  


افتتاح مرکز نانو بنیاد قلم چی در بهشهر -استان مازندران + 10عکس