افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس

مدرسه قلم چی روستای قره سو - استان گلستان ، چهارشنبه 14 بهمن ماه 1394 افتتاح شد.

افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس

مدرسه ابتدایی قلم چی روستای قره سو - استان گلستان ، چهارشنبه 14 بهمن ماه 1394 با حضور مسئولین آموزش و پرورش ، امام جمعه بندر ترکمن ، نمایندگی های کانون در استان های گلستان و مازندران و معلمان ،  اولیا و دانش آموزان مدرسه و اهالی روستای قره سو افتتاح شد.


افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکسافتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس


افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس

افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس

افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس


افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس


شروع مراسم
افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس


افتتاحیه با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید توسط دانش آموز دوم ابتدایی مدرسهافتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس

خوش آمدگویی مدیر مدرسه قره سو - آقای کر
افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس


آقای عسگری ریاست محترم آموزش و پرورش بندر ترکمنافتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس


شعر و دکلمه دانش آموز مدرسه افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس


گروه سرود مدرسه
افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس

افتتاح مدرسه افتتاح مدرسه قلم چی روستای قره سو -استان گلستان + 13 عکس

عکس پایانی مراسم
پگاه مفتاح
مرتضی مفتاح