امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه‌های شریف و مک‌کواری

با حضور مجدد هیئت دانشگاه مک کواری استرالیا در دانشگاه شریف مقرر شد؛ پس از امضای تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه، قراردادهایی برای برگزاری دوره مشترک میان دو دانشگاه منعقد شود.

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه‌های شریف و مک‌کواری

با حضور مجدد هیئت دانشگاه مک کواری استرالیا در دانشگاه شریف مقرر شد؛ پس از امضای تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه، قراردادهایی برای برگزاری دوره مشترک میان دو دانشگاه منعقد شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی دانشگاه شریف، هیئتی متشکل از اعضای دانشگاه مک کواری استرالیا، در دانشگاه صنعتی شریف حضور یافتند.
' شرر'؛ معاون عملیاتی و بین الملل دانشگاه مک کواری، 'یی' مدیر دفتر تحقیقات عالی و نفراتی از روابط بین الملل آن دانشگاه از اعضای این هیئت بودند.
عبدخدایی، رئیس دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ' جاهد'، مدیر دفتر دانشجویان خارجی و بیات سرمدی، از اعضای هیئت علمی دانشکده کامپیوتر به همراه 'موقر'، مدیر روابط بین الملل دانشگاه، میزبانی این هیئت را بر عهده داشته اند.
در این دیدار که در دفتر روابط بین الملل برگزار شد، پس از معرفی اجمالی دانشگاه مک کواری توسط معاون عملیاتی آن دانشگاه، بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه همکاری دو دانشگاه آغاز شد.
با توجه به مباحث مطرح شده توسط 'یی' در مورد چگونگی انجام تحقیقات در این دانشگاه و برگزاری دوره های مشترک موفق، قرار بر آن شد تا پس از امضای تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه، قراردادهایی برای برگزاری دوره مشترک میان دو دانشگاه منعقد شود.
خاطرنشان می شود؛ بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه ی برگزاری و استفاده از تجربیات دو دانشگاه در برگزاری دوره های مشترک تا پایان جلسه ادامه یافت.
این هیئت پیش از این در آذرماه سال جاری نیز در دانشگاه حضور یافته و با مسئولین دانشگاه شریف دیدار داشته اند.

منبع :

مهلا کاشانی