هرگز کودک را به خاطر ترسیدن سرزنش نکنید

یکی از راه‌های از بین بردنِ ترس کودک، دور کردن وی از شرایط و موقعیت ترس آور است.

هرگز کودک را به خاطر ترسیدن سرزنش نکنید

جعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این که هرگز کودکان را به خاطر ترسی که دارند تحقیر و سرزنش نکنیم، اظهار داشت: والدین باید به احساس کودک احترام قائل شوند و به خاطر ترسیدنش او را تحقیر نکنند که بی توجهی به چیزهایی که او را می ترساند کمکی به حل مشکل نمی‌کنند.

وی افزود: یکی از انواع شایع ترس مرضی بوده که کودک خطر را احساس می‌کند در حالی که خطری وجود ندارد. منشا این نوع ترس غالبا برادر یا خواهر بزرگتر یا اعضای خانواده است. کودک با خود فکر می‌کند حتما علتی دارد که دیگران از رعد و برق یا تاریکی می‌ترسند، لذا او هم به تقلید از دیگران، می‌ترسد.

بای تصریح کرد: اگر کودکتان بچه‌ای را دید که از تاریکی می‌ترسد و خواست الگو برداری کند، موضوع را با او مطرح و به قدری کافی به زبان کودکانه برایش توضیح دهید که این نوع ترس بی مورد است.

این آسیب شناس در پایان گفت: برای از بین بردن ترس کودک هرگز او را ناگهان با چیزی که از آن می‌ترسد رو به رو نکنید.

منبع :