دنیا با لبخند کودکانِ کتاب خوان زیباتر می‌شود

با تشویق مناسب و استفاده از روش‌های تربیتی درست، می‌توان فرزندان را به مطالعه ترغیب کرد.

دنیا با لبخند کودکانِ کتاب خوان زیباتر می‌شودجعفر بای آسیب شناس در گفتگو  با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بحث یادگیری علاوه بر این که کودک یاد می‌گیرد و باید میزانی از توانمندی‌های کلامی و ذهنی برخوردار باشد، اظهار داشت: تصویر سازی ذهنی نقش مهمی در درک داستان دارد و در واقع کودکان می‌توانند در ذهن خود، داستان را ببینید. این امر در فرایند رشد اهمیت زیادی دارد، زیرا به تدریج تصاویر در کتاب‌های آنها حذف می‌شود.

وی افزود: خواندن کتاب با موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی، آمیخته‌های دانش آموزان را در ذهنشان ماندگار می‌کند.

بای تصریح کرد: قرار دادن کودک در محیطی که افراد آن خانواده اهل مطالعه کتاب هستند، بسیار اثر گذار است.

این آسیب شناس در پایان گفت: ترویجِ کتاب خواندن، باید هم‌زمان در مدرسه و خانه و از همان دوران کودکی آغاز شود. انتخاب‌ها برای کودکان معیارهایی دارد که بدون توجه به آنها نمی‌توان کودکان را به کتاب خوانی عادت داد.

منبع :