نحوه رفتار با کودکان بر عملکرد آینده آنها تأثیرگذار است

عدم رفتار مناسب با کودکان روحیات کودک را آسیب‌پذیر می‌کند و ممکن است در آینده نیز تأثیر نامناسب بر رفتار فرزندان داشته باشد.

نحوه رفتار با کودکان بر عملکرد آینده آنها تأثیرگذار است



اعظم ذوالفقاری روانشناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه، یکی از دلایل اصلی نارضایتی کودکان نحوه‌ی نادرست ارتباط والدین با فرزندان است اظهار داشت: والدین حل مسئله را به خوبی به فرزندان یاد نمی‌دهند و این امر موجب تأثیر بر رفتار فرزندان می‌شود. این در حالی است که فرزندان از شنیدن ناگفته‌ها مسئله را ترک کرده، محدودیت بیش از حد، تحقیر تأکید از سوی والدین باعث کاهش اعتماد به نفس در فرزندان می‌شود. 

این آسیب‌شناس تأکید کرد: والدین باید سعی کنند از احساسات فرزند خود را درک کرده و به گونه‌ای مؤثر با او ارتباط برقرار کنند همچنین تحکم و اجبار را در گفتار خود به کار نبرند زیرا این امر باعث دوری فرزندان از والدین می‌شود.

منبع :