کودکان توانایی یادگیری همزمان چهار زبان را دارند

ستادیار و مدیرگروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی و رئیس پژوهشکده مطالعات تربیت معلم کشور گفت: تحقیقات نشان داده است ظرفیت یادگیری کودکان را درست نفهمیده ایم و امکان هایی که در دنیای تفکر آنان

کودکان توانایی یادگیری همزمان چهار زبان را دارند

استادیار و مدیرگروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی و رئیس پژوهشکده مطالعات تربیت معلم کشور گفت: تحقیقات نشان داده است ظرفیت یادگیری کودکان را درست نفهمیده ایم و امکان هایی که در دنیای تفکر آنان وجود دارد، فوق العاده و ظرفیت یادگیری آنان بسیار بالاست.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش محمود تلخابی در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا اظهار کرد: در گذشته تصور می شد که تا فرزندان زبان مادری را به درستی و کامل یاد نگیرند، نمی توانند یادگیری زبان دوم را شروع کنند، در حالی که امروزه تحقیقات نشان داده است که کودکان می توانند سه تا چهار زبان را به شکل هم زمان یاد بگیرند.
وی با بیان اینکه در گذشته توانایی ذهنی کودکان را به دلیل نا آگاهی انکار کرده ایم، یادآورشد: استفاده نکردن از ظرفیت های مغزی، موجب می شود این ظرفیت ها و دیگر توانایی ها را از دست بدهیم.
استادیار و مدیرگروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی و رئیس پژوهشکده مطالعات تربیت معلم کشور گفت: دلیل اهمیت دوره پیش دبستانی در این است که در این دوره سرعت رشد مغز بالاست، با ایجاد محرکات کافی برای درگیر کردن این فرایندهای مغزی، توانمندی های موجود حفظ و به توسعه توانایی های شناختی کودکان منجر می شود.
تلخابی ادامه داد: محیطی که محدود و محروم باشد و کودکان انگیزه ها و محرک های کافی برای درگیر کردن فرایندهای مغزی نداشته باشند، در عمل این فرصت ها در ذهن و مغز کودک از بین می رود و در دوره های بعد احیای آن در بسیار دشوار است.
وی خاطرنشان کرد: دوره کودکی به لحاظ ظرفیت های رشدی که دارد امکان های فوق العاده ای را برای رشد و تربیت فراهم می کند.
استادیار و مدیرگروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی و رئیس پژوهشکده مطالعات تربیت معلم کشور گفت: بسیاری معتقدند دوره کودکی، دوره ای حساس به لحاظ آمادگی برای یادگیری و تغییر دنیای تفکر، بوده و شناخت بالاتر از دوره ای دیگر است که اگر از این دوره ها استفاده مناسبی نشود تغییر و تربیت فرزندان در دوره های نوجوانی و بزرگسالی بسیار دشوار خواهد بود.
تلخابی حاطرنشان کرد: اگر چه یادگیری کودک تا پایان عمر امکانپذیر بوده و این گونه نیست که در دوره های بعدی حیات، امکان یادگیری را از دست بدهد اما واقیعت این است که توان و امکان یادگیری در دوره کودکی بسیار متمایز است.
وی تاکید کرد: دوره پیش دبستانی یکی از مهمترین اتفاقات زندگی هر کودکی است که به نوعی کودک را از دنیای محدود تجارب پیرامونی به دنیای اجتماعی بزرگتری وصل می کند و در واقع رشدی که برای ذهن و مغز کودک در این دوره اتفاق می افتد به لحاظ ساخت اجتماعی که در محیط پیش دبستانی فراهم می شود، فوق العاده متفاوت است.
تلخابی اظهارکرد: بناست این دوره برای کودکان امکان هایی را به وجود آورد که بتوانند دنیای محدود تفکرات خود را در ارتباط با دنیای مفاهیم و اجتماعی گسترش دهند و در واقع با این شیوه، آمادگی برای آغاز تحصیل به معنای رسمی در کشور محقق می شود.
استادیار و مدیرگروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی و رئیس پژوهشکده مطالعات تربیت معلم کشور گفت: دوره پیش دبستان این موضوع «تحصیل رسمی» را انجام می دهد و در ایران نیز خوشبختانه ورود بخش خصوصی به این دوره توانسته نارسایی هایی که در تامین پوشش تحصیلی برای نوآموزان در سطح کشور وجود دارد را تا حدودی جبران کند.
تلخابی افزود: پژوهش های بسیار زیادی در خصوص اینکه آموزش از چه سنی آغاز شود، انجام شده در کشور ما شروع قانونی برنامه تحصیلی فرزندان با شش ساله شدن محقق می شود و در بسیاری از کشورها این سن از پنج و چهار سالگی است.
وی ادامه داد: دوره پیش دبستانی دوره ای مستقل از آموزش ابتدایی نیست و جزء طبیعت ورود به مدرسه به شمار می آید و بعد از اینکه بچه ها تا سن سه تا چهار سالگی در مهد رشد می کنند، وارد برنامه جدی تری در حوزه آموزش می شوند که در واقع فرصت های بهتری را برای نوآموازن فراهم می کند.

امکان یادگیری همزمان چهار زبان توسط کودکانعضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی گفت: دولت باید از حرکت به سمت رسمی کردن پیش دبستانی اجتناب کند.
محمود تلخابی عصر امروز در حاشیه همایش استانی مربیان پیش دبستانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دوره کودکی به لحاظ ظرفیت‌های رشدی امکان ویژه‌ای برای پرورش و تربیت کودکان به وجود می‌آورد.
وی خاطر نشان کرد: همین موضوع موجب حساسیت دوره پیش‌دبستانی در موضوع تعلیم و تربیت افراد شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی با اشاره به آمادگی برای یادگیری و تغییر دنیای تفکر و شناخت در دوره پیش از دبستان اضافه کرد: یادگیری در دوره‌های نوجوانی و بزرگسالی دشوارتر از این رده سنی است.
تلخابی با اشاره به حساسیت دوره پیش‌دبستانی عنوان کرد: در این دوره کودک از دنیای محدود خود به دنیای نامحدود اجتماعی وارد می‌شود.
وی اضافه کرد: در این دوره نوآموزان به لحاظ ساختارهای اجتماعی محیط متفاوتی را تجربه می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی با اشاره به اینکه در پیش‌دبستانی کودکان می‌توانند با دنیایی از مفاهیم و شرایط اجتماعی آشنایی پیدا کنند، گفت: در این دوره آموزش باید به عنوان آغاز تحصیل به معنای رسمی اتفاق بیافتد.
تلخابی با اشاره به لزوم فعالیت بخش خصوصی در مراکز پیش‌دبستانی عنوان کرد: با فعالیت این بخش تا حدی نارسایی‌های پوشش تحصیلی در این دوره جبران می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه ‌تحصیلی کودکان از 6 سالگی آغاز می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که این اتفاق در برخی از کشورها از سن چهار یا پنج‌ سالگی آغاز می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی با تاکید بر اینکه دوره پیش دبستانی پیش نیاز ورود به مدرسه است، بیان کرد: دوره پیش‌دبستانی مستقل از نظام آموزشی نیست.
تلخابی با اشاره به توانایی‌های ذهنی کودکان اظهار کرد: کودکان در دوران پیش از مدرسه توانایی یادگیری سه یا چهار زبان به صورت همزمان را دارند.
وی تاکید کرد: در صورت عدم استفاده از ظرفیت‌های ذهنی فعالیت‌های مغز رو به کاهش بوده و توان خود را از دست می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی با تاکید بر اینکه مراکز پیش‌دبستانی نباید به دنبال آموزش باشند، عنوان کرد: یادگیری مهم‌ترین محور آموزش‌های در دوره پیش دبستانی است.
تلخابی خواستار تبدیل شدن مراکز پیش‌دبستانی به مراکز و محیطی برای یادگیری شد.
وی با اشاره به سرعت بالا رشد مغز در دوران پیش از مدرسه اظهار کرد: درگیر کردن کودکان با فعالیت‌های مغزی به توسعه توانایی‌های شناختی این افراد منجر می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی ادامه داد: در نظام آموزشی کنونی پوشش تحصیلی دوره پیش‌دبستانی برای کودکان پنج و 6 ساله است.
تلخابی کاهش جمعیت نوآموزی و کمبود نیروی انسانی در روستاها را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دوره آموزشی پیش‌دبستانی اعلام کرد

منبع :

مهلا کاشانی