نیم سال دوم آغازی مهم تر

چرا نیم سال دوم مهم‌تر است؟نیم سال دوم مهم‌تر است . در این نیم سال ممکن است برنده‌ها عقب بمانند و ممکن است بقیه پیشرفت کنند و سبقت بگیرند . نیم سال دوم اهمیت چند برابر دارد....

نیم سال دوم آغازی مهم تر

ممکن است در نیم سال اول پیشرفت چشمگیری کرده باشید .ممکن است در بعضی درس ها پیشرفت کرد ه باشید و بعضی درس ها نهممکن است پیشرفت کرده باشید اما از پیشرفت خودتان خیلی راضی نباشید .ممکن است اصلاً پیشرفت نکرده باشید یا پیشرفتتان کم باشد.اکنون در نیمه راه هستیم . هر وضعیتی که دارید باید اهمیت نیم سال دوم را بدانید . نیم سال دوم مهم تر است . در این نیم سال ممکن است برنده ها عقب بمانند و ممکن است بقیه پیشرفت کنند و سبقت بگیرند . نیم سال دوم اهمیت چند برابر دارد.چرا نیم سال دوم مهم تر است؟در نیم سال دوم انگیزه ی درس خواندن بیشتر می شود . حتی دانش آموزانی که در ابتدای سال درس نمی خوانند در ماه های پایانی بیشتر می خوانند . داوطلبان کنکور در یکی دو ماه آخر همه مشغول درس خواندن هستنددر آغاز نیم سال دوم دانش آموزان کارنامه ی ترم اول را دارند و از وضعیت درسی خود آگاهی دارند پس بهتر می توانید برنامه ریزی و هدفگذاری کنید . این کارنامه چون جدید است و مربوط به همین سال تحصیلی فعلی شماست بیشتر به آن توجه می کنید . بیشتر دانش آموزان و اولیاء در آغاز سال چندان توجهی به کارنامه ی پارسال نداشتند زیرا سه ماه از تاریخ آن کارنامه گذشته بود و پرونده ی پارسال بسته شده بود اما پرونده ی امسال باز است و این کارنامه به شما کمک می کند که برای نیم سال دوم آگاهانه تر و حساب شده تر تصمیم بگیرید ، هدفگذاری کنید و برنامه ریزی نمایید.معمولاً در نیم سال دوم دانش آموزان متعادل تر می شوند و منطقی تر تصمیم می گیرند . مثلاً در مورد تهیه ی منابع آموزشی و کتاب ها بعضی از دانش آموزان در ابتدای سال کتاب های پرحجم تر و قطور می گیرند اما شاید از هر کتاب یک یا چند صفحه اول را می توانند خوب مطالعه کنند .پس از یک نیم سال متوجه می شوند که باید منطقی تر فکر کنند و کتاب هایی که حجم مناسب تر دارند انتخاب کنند تا بتوانند همه ی درس ها را بخوانند یک توقف جالب: دوران طلایی نوروز : در نیم سال دوم دو هفته تعطیلی دارید که برای جبران کردن آن چه نیاز دارید خیلی مفید است . به ویژه این دوران برای دانش آموزان کنکوری و سال سومی ها اهمیت خیلی بیشتری دارد . اردوی نوروزی هم امکان مناسبی است تا بتوانید پیشرفت کنید و سبقت بگیرید.در طی سال های گذشته همه ی کسانی که قدر دوران طلای نوروز را دانستند پیشرفت زیادی کردند.بهترین کار این است که به موفقیت های خودتان و دیگران توجه کنید و ببینید در چه زمان هایی موفق تر بوده اید . همین طور خوب است که بهترین کارهای دیگران را هم یاد بگیرید. اگر به دور و بر خودتان نگاه کنید دانش آموزانی را می بینید که شرایطشان مثل خود شماست اما در نیم سال اول موفق تر از گذشته ظاهر شده اند . می توانید به دلایل موفقیت های خودتان و دیگران توجه کنید و همان کارها را با سماجت و جدیت انجام دهید و تکرار کنید.

وجیهه اقتدارنژاد