واگذاری آموزش داروسازی به دانشگاه علوم پزشکی تبریز

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: بعد از تقسیم بندی کشور به ۱۰ منطقه آمایشی مسئولیت ساماندهی برنامه‌ها و آموزش داروسازی کشور به دانشگاه علوم پزشکی تبریز واگذار شد.

واگذاری آموزش داروسازی به دانشگاه علوم پزشکی تبریز

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: بعد از تقسیم بندی کشور به ۱۰ منطقه آمایشی مسئولیت ساماندهی برنامه ها و آموزش داروسازی کشور به دانشگاه علوم پزشکی تبریز واگذار شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر حمید اکبری در بیست و هفتمین نشست شورای داروسازی و تخصصی با تشریح اقدامات و اهداف طرح تحول آموزش پزشکی به بیان اهداف و ماموریتهای تعریف شده در حوزه داروسازی پرداخت و گفت: مسئولیت هر منطقه آمایشی، نیازسنجی و تعیین تعداد داروساز مورد نیاز و تعیین ظرفیت و پذیرش دانشجو است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث نیروی انسانی مناطق آمایشی مشخص شده است که در برخی از دانشکده ها هنوز هیات علمی در همه رشته های موجود در دانشکده ها کامل نشده است که با توجه به اینکه تامین نیروی انسانی هر منطقه آمایشی به عهده همان منطقه است لذا در این زمینه لازم است با کمک دانشگاه های مستقر در منطقه کمبود هیات علمی جبران شود.

اکبری گفت: به این ترتیب دانشکده های داروسازی مستقر در یک منطقه کمبود هیات علمی همدیگر را پوشش می دهند.

وی یادآور شد: در برنامه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی یکی از برنامه های مهم رسیدن به دانشگاه های نسل سوم است. دانشکده های داروسازی پیشتاز این عرصه هستند و با توسعه شرکتهای دانش بنیان و رویکرد آموزش به سمت فراگیری دانش مهارتی و حرفه ای شاهد آموزش محصول محور در دانشکده های داروسازی کشور خواهیم بود.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه در مناطق آمایشی سیاست جدید وزارت بهداشت را افزایش سطح کیفی دانشگاههای علوم پزشکی عنوان کرد و افزود: از همین رو سیاست ما تاسیس دانشکده داروسازی جدید نخواهد بود و براساس طرح تحول آموزش پزشکی سطح کیفی دانشگاههای علوم پزشکی ارتقاء می یابد.

منبع :

مهلا کاشانی