تمایل دانشگاه‌های ژاپن به توسعه همکاری‌های علمی با ایران

دبیر سوم سفارت ژاپن در تهران در دیدار با مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد از تمایل دانشگاه‌های ژاپن به توسعه همکاری‌های علمی با ایران در پسابرجام خبر داد.

تمایل دانشگاه‌های ژاپن به توسعه همکاری‌های علمی با ایران

به گزارش سرویس علمی ایسنا، هیتومی اوشیتانی بنا به درخواست سفارت ژاپن در تهران با دکتر واحدیان مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کرد.

در این دیدار ضمن معرفی دانشگاه فردوسی مشهد و محورهای اصلی فعالیتهای بین‌المللی این دانشگاه از سوی دکتر واحدیان، اوشیتانی به تمایل دانشگاه‌های ژاپن به توسعه همکاری‌های علمی با ایران در پسابرجام اشاره کرد.

در پایان این دیدار مقرر شد که زمینه همکاری و امضای تفاهم‌نامه همکاری با یکی از دانشگاه‌های ژاپنی که دارای مرکز مطالعات خاورمیانه و یا آموزش زبان فارسی نیز است، از سوی سفارت ژاپن پیگیری شود.

منبع :