راه اندازی سیستم حسابداری یکپارچه مدارس

مشاور اجرایی معاونت توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: تمام مبالغ دریافتی از خانواده‌ها در سیستم حسابداری یکپارچه مدارس محاسبه و در دوره‌های زمانی در اختیار انجمن اولیاء و مربیان قرار خواهد گرفت.

راه اندازی سیستم حسابداری یکپارچه مدارس

مشاور اجرایی معاونت توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: تمام مبالغ دریافتی از خانواده ها در سیستم حسابداری یکپارچه مدارس محاسبه و در دوره های زمانی در اختیار انجمن اولیاء و مربیان قرار خواهد گرفت.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش منصور مجاوری در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا در باره پروژه ترویج، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی(معرفی محصولات در مدارس)اظهار کرد: با توجه به اینکه جامعه آموزش و پرورش یک جامعه بسیار بزرگ و قابل اطمینانی است، قطعا تمام صنایع و بخش ها دوست دارند که با آموزش و پرورش وارد کار و همکاری شوند و این یک فرصت بسیار خوب و مناسب برای آموزش و پرورش و از طرفی برای تولید کنندگان و صنایع مختلف است که اگر بر اساس یک برنامه مدون و منظم صورت گیرد هر دو طرف نفع می برند. ما بدنبال این هستیم که این موضوع را نظام مند کرده و در یک برنامه دقیق پیش ببریم .

مجاوری اضافه کرد: سال ها پیش هفته مشاغل و یا روزی تحت عنوان "طرح کاد" داشتیم که متاسفانه هردوی این موضوعات حذف شدند و امروز به نوعی دانش آموزان ما با صنعت؛ و بخش تولیدی کشور تا حدی نا آشنا هستند این موضوع یک زنگ خطر است؛ وظیفه آموزش وپرورش و تمام بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور است که در این راستا و به منظور ایجاد جرقه های اقتصادی و تولیدی در دانش آموزان از مقاطع تحصیلی پائین شروع کنند تا بتوان در سال های آتی از این دانش آموزان به عنوان سرمایه های بزرگ اقتصادی و توسعه پایدار نام برد.

وی تصریح کرد: در این راستا در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی طرحی را تحت عنوان پروژه ترویج آغاز کردیم؛ تا فرهنگ سازی و اطلاع رسانی که صنایع  نفت؛ پتروشیمی؛ خودرو سازی؛ معادن؛ سایر صنایع مختلف کشور و تولیدات داخلی را به آموزش و پرورش نزدیک کنیم. همچنین برای ورود کالاهای مصرفی و تجهیزاتی در آموزش و پرورش  به دنبال یک نام تجاری خاصی هستیم تا دارای ضوابط و استانداردهای خاص مورد استفاده دانش آموزان باشند. قطعا منافع اقتصادی این گونه برنامه ها نیز به مصرف خود مدارس خواهند رسید .

حساب یکپارچه مدارس

مجاوری بیان کرد :یکی از برنامه های اصلی و در حال اجرا که به صورت جدی پیگیری می کنیم بحث حساب یکپارچه مدارس است که در حال اجرا است تا شاهد این باشیم خانواده ها و اولیاء دانش آموزان در ثبت نام سال آینده از پرداخت و واریز هر گونه وجهی بدون ضابطه و غیر مصوب به مدارس خودداری کرده و در عین حال فقط از طریق درگاه های الکترونیکی که پیش بینی شده است و اعلام خواهد شد تمام پرداخت های قانونی خود را انجام داده و بلافاصله از طریق پیامک رسید دریافت کنند.

مشاور اجرایی معاونت توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش اشاره کرد: در عین حال تمام مبالغ دریافتی در سیستم حسابداری یک پارچه مدارس محاسبه و در دوره های زمانی در اختیار انجمن اولیاء و مربیان قرار خواهد گرفت .

وی خاطرنشان کرد: در این راستا تمام امور مدارس (پوشاک؛ سرویس؛ خریدها و کلیه امور فوق برنامه دانش آموزان)به صورت برنامه ریزی شده باید مورد استفاده قرار گیرد . 

مجاوری گفت: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و به صورت ویژه کار گروه منابع اقتصادی و رفاه آموزش و پرورش بدنبال مدیریت بهینه منابع جهت استفاده مناسب برای دانش آموزان و همکاران فرهنگی است تا باعث افزایش بهره وری نظام مالی و رفاهی آموزش وپرورش شود .

منبع :

مهلا کاشانی
خرید کتاب