نانوزیست حسگری که خاصیت انعطاف پذیری دارد

محققان نانوزیست حسگری را به کمک نانوذرات طلا تولید کردند که می‌تواند غلظت‌های بسیار پایین مولکول‌های هدف را شناسایی کند.

نانوزیست حسگری که خاصیت انعطاف پذیری داردبه گزارش خبرنگار  حوزه فناوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، محققان کره‌ای در دانشگاه  یونسی موفق به ساخت زیست حسگری شدند که می‌تواند زیست مواد میکرو RNA را در غلظت‌های بسیار کم شناسایی کند. این زیست حسگر شامل نانو ساختارهای طلای عامل‌دار روی سطح زیرلایه‌ای از جنس پلی اتیلن تری فسفالات است.

این حسگر به صورت انتخابی عمل می‌کند به گونه‌ای که برهمکنش اختصاصی میان پیمایشگر RNA و مولکول هدف، موجب گیر افتادن انتخابی مولکول هدف می شود. پیماشگر RNA روی سطح نانو ساختارهای طلا قرار داده می شود. نانوذرات طلا به صورت اختصاصی از طریق پیمایشگر به RNA متصل شده و در نهایت فرآیند شناسایی انجام می‌شود.

یکی از مهمترین ویژگی‌های این حسگر، انعطاف‌پذیری آن است. در این روش با غلظت های پایین RNA نیز امکان شناسایی مولکول هدف وجود دارد؛ بنابراین از آن می توان برای کاربردهای کلینیکی استفاده کرد. با تغییر شکل هندسی آرایه‌ها می توان فرآیند را بهینه سازی کرد.

منبع :

خرید کتاب