بدون برچسب زنی ترکیبات نانو گرمی سرطانی را شناسایی کنید

محققان هندی توانستند به کمک یک نانو زیست حسگر به صورت غیرتهاجمی سرطان را شناسایی کنند.

بدون برچسب زنی ترکیبات نانو گرمی سرطانی را شناسایی کنیدبه گزارش خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی موفق به ساخت نانو زیست حسگری شده‌اند که با استفاده از بزاق دهان می‌تواند وجود سرطان دهان را در بدن بیمار شناسایی کند.

محققان دانشگاه دهلی نو با همکاری دانشگاه ریور ساید موفق به ساخت ابزاری ساده و حساس شدند که قادر است به شکل غیر تهاجمی سرطان دهان را شناسایی کند. این زیست حسگر حاوی آنتی‌بادی‌هایی است که می‌تواند به ترکیبات مربوط به سلول‌های سرطانی متصل شود.

این حسگر به گونه‌ای طراحی شده است که قادر به تشخیص غلظت‌های بسیار کم در حد 2 تا 16 نانوگرم بر میلیمتر است.

یکی از مزیت‌های این روش‌ آن است که بدون برچسب‌زنی می‌توان وجود سرطان را شناسایی کرد. بنابراین این روش جایگزین بسیار مناسبی برای روش‌های تهاجمی فعلی است.

در ساخت این زیست حسگر نانو ساختارهای روی اکسید قلع ایندیم استفاده شده است که تمام این ساختار روی سطح شیشه پوشش دهی شده است. برای این که بتوان آنتی‌بادی را روی سطح نانو ساختار مورد نظر قرار داد باید این نانو ساختارها را عامل دار کرد. از آمینو سیلان برای عامل‌دار کردن استفاده شده است؛ این نانوزیست حسگر ابزاری مناسب برای شناسایی مستقیم ترکیبات تولید شده توسط سلو‌ل‌های سرطانی در بزاق دهان است.

منبع :