دال بتنی

دال بتنی یک عضو سازه‌ای در ساختمان‌های امروزی است.

دال بتنی

دال بتنی

دال بتنی یک عضو سازه‌ای در ساختمان‌های امروزی است. دال افقی بتن مسلح، معمولاً دارای ضخامت 10 تا 50 سانتی‌متر بوده و عمدتاً در سقف طبقات به کار برده می‌شود.

انواع دال‌ها عبارت‌اند از:

1- یک طرفه

2- دو طرفه

3- تخت

4- تخت قارچی

5- مشبک

6- تیرچه بلوک

دال‌های بتن مسلح دقیقاً مانند تیر بتن مسلح عمل می‌کنند. بنابراین به همان روش نیز طراحی می‌شوند. اما در عمل آرماتورها طوری به هم بافته می‌شوند که شبکه‌ای یک‌پارچه به وجود می‌آید. برای بارهای سبک می‌توان از شبکه‌های جوش شده‌ی حصیری استفاده کرد.

برای مطالعه‌ی بیش‌تر این مبحث به کتاب قهوه‌ای فناوری ساختمان‌های بتنی، فصل 5، مراجعه کنید.

«سعید کمالو»

خرید کتاب