تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره) در شهرستان آذر شهر

تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره) در شهرستان آذر شهر

تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره) در شهرستان آذر شهر

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی (ره ) در شهرستان آذر شهر از توابع  استان آذربایجان شرقی را تجهیز نمود.

آقای علی نجفی سیلاب، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1368 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 156 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 10میز مطالعه ،8عدد قفسه کتابخانه ،40 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی81/000/000 ریال (8میلیون و 100 هزار تومان) می باشد که مبلغ 64/800/000 ریال( 6میلیون و 480 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 16/200/000 ریال (یک میلیون و 620 هزار تومان) از سوی آقای سید جوادی نماینده بنیاد علمی آموزشی قلم چی در شهرستان آذر شهرپرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 436 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره) در شهرستان آذر شهر

تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره) در شهرستان آذر شهر

تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره) در شهرستان آذر شهر