تصویب 8 رشته مقطع ارشد دانشگاه پیام نور در شورای گسترش آموزش

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور از تصویب 8 رشته کارشناسی ارشد این دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم خبر داد.

تصویب 8 رشته مقطع ارشد دانشگاه پیام نور در شورای گسترش آموزش

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور از تصویب 8 رشته کارشناسی ارشد این دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل ایرنا از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، جمالزاده با اشاره به جلسه اخیر شورای گسترش آموزش عالی گفت: در این جلسه با ایجاد 8 رشته کارشناسی ارشد در مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور موافقت شد.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور افزود: رشته های مدیریت کسب و کار مرکز مهریز، زبان و ادبیات فارسی گرایش نگارش و ویرایش مرکز اهواز، روان شناسی تربیتی مرکز همدان، مدیریت دولتی مرکز ملایر، تاریخ مرکز زاهدان، مدیریت اجرایی واحد قائم شهر، ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی مرکز سنندج و فقه و حقوق خصوصی' واحد هشتگرد، از جمله رشته هایی هستند که موفق به اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی شده اند.

منبع :

مهلا کاشانی