اکنون کوله‌باری از تجربه داری

نیم‌سال دوم برای دانش‌آموزان کانونی شروعی مهم‌تر خواهد بود.

اکنون کوله‌باری از تجربه داری

نیم‌سال دوم برای دانش‌آموزان کانونی شروعی مهم‌تر خواهد بود. نیمی از سال تحصیلی گذشت. نمی‌دانم در کجای راه هستی ولی می‌دانم که کوله‌باری از تجربه را به همراه داری. کوله‌بارت را باز کن و تجربه‌های منفی را بیرون بریز و تصمیم قطعی بگیر که آن‌ها را تکرار نکنی.

حالا کوله‌بارت سبک‌تر شده است. دوباره تصمیم بگیر؛ تصمیمی بگیر که پر از تجربه‌های مثبت باشد و کوله‌ات همیشه همراهت باشد.

نیم‌سال دوم را این‌چنین آغاز کن.

تو می‌توانی با همین کوله بهترین باشی؛ اما حواست باشد زمانی که در اختیار داری از نیم‌سال اول کوتاه‌تر است.

با کمک پشتیبان و اولیا برنامه‌ریزی کن؛ حتی اگر تا کنون این کار را نکرده‌ای.

نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر است؛ چون در نیم‌سال اول این کوله را نداشتی.

می‌توانی از تجربه‌های دوستانت هم استفاده کنی. خوب‌هایش را برای خودت بردار. تو باید یاد بگیری که چگونه یاد بگیری و می‌توانی.

پایت را فراتر بگذار و افق‌های جدید را کشف کن.

کوله‌ات پربار و آغازت با سرانجام باد.