یک روز بارانی و آزمونی به‌یادماندنی (تصاویر)

صبح جمعه بارش شدید باران در شهر لامرد استان فارس باعث آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها شد.

یک روز بارانی و آزمونی به‌یادماندنی (تصاویر)

صبح جمعه بارش شدید باران در شهر لامرد استان فارس باعث آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها شد. شدت باران به حدی بود که حضور دانش‌آموزان در حوزه‌ی آزمون را با مشکل مواجه ساخته بود؛ اما علی‌رغم شدت باران و آب‌گرفتگی معابر جمع زیادی از دانش‌آموزان در آزمون شرکت کردند. همه‌ی این دانش‌آموزان کسانی بودند که به پیشرفت خود فکر می‌کردند و هیچ چیزی نتوانست مانع حضور آنان در آزمون شود. صحنه‌هایی زیبایی را از اشتیاق دانش‌آموزان در این باران شاهد بودیم که برخی از آن‌ها را قاب تصویر می‌بینید:

یک روز بارانی و آزمونی به‌یادماندنی (تصاویر)

یک روز بارانی و آزمونی به‌یادماندنی (تصاویر)

یک روز بارانی و آزمونی به‌یادماندنی (تصاویر)

یک روز بارانی و آزمونی به‌یادماندنی (تصاویر)

یک روز بارانی و آزمونی به‌یادماندنی (تصاویر)

یک روز بارانی و آزمونی به‌یادماندنی (تصاویر)

یک روز بارانی و آزمونی به‌یادماندنی (تصاویر)


ارزیابی آزمون بلافاصله بعد از آزمون در هوای بارانی و نامناسب و حتی بر روی سنگ‌فرش مدرسه توسط دانش‌آموزان لامردی