اهمیت آزمون‌های تشریحی

شاید تا کنون شنیده باشید که گفته می‌شود «فهمیدن سؤال، نیمی از جواب است».

اهمیت آزمون‌های تشریحی

شاید تا کنون شنیده باشید که گفته می‌شود «فهمیدن سؤال، نیمی از جواب است». در جلسه‌ی آزمون، برای پاسخ‌گویی به سؤالات، صورت سؤال را با دقت کامل بخوانید و تمرکز کنید و ببینید که سؤال از شما چه می‌خواهد. بهتر است این مهارت را از همین ابتدا و در سال‌های پایه تمرین کنید.

پس از هر آزمون، سؤالات آزمون تشریحی خود را به طور کامل بررسی کنید و به آزمون تشریحی هم مانند آزمون تستی اهمیت بدهید. شما می‌توانید پس از هر آزمون، همراه با پدر یا مادر خود به سایت کانون مراجعه کنید و وارد صفحه‌ی شخصی خودتان شوید. دست‌خط خود را ببینید و تک تک سؤالات را همراه با پاسخ‌هایی که خودتان در جلسه‌ی آزمون نوشته‌اید، مشاهده کنید. از این راه می‌توانید اشتباهات خود را استخراج کرده و آن‌ها را در کتاب خودآموزی، یادداشت کنید. برای درک بهتر مطالب گفته‌شده، به متن زیر و سؤال آن توجه کنید:

«برکت»

فردی، گوسپندان داشت و هر روز شیر آن گوسپندان بدوشیدی و آب بسیار بر آن ریختی. شبان (چوپان) گفت: ای خواجه خیانت مکن که فرجام آن وخیم (ناگوار) است. خواجه بدان توجه نکردی. روزی گوسپندان در دامن کوهی بودند. ناگاه در آن کوه بارانی عظیم آمد و سیلی روان شد و جمله‌ی گوسپندان را ببرد. شبان به نزدیک خواجه آمد. خواجه با دستپاچگی گفت: چرا گوسپندان را نیاوردی؟ شبان گفت: آن آب‌ها که با شیر می‌آمیختی جمله جمع گشت و سیل شد، بیامد و گوسپندان را برد تا عاقلان را معلوم شود در خیانت، برکت نیست. «محمد عوفی»

سؤال: با توجه به متن «برکت»، کلمه‌ی «جمله» به چه معناست؟ (آزمون 21 آذر 1393)

پاسخ: «جمله» در متن «برکت» به معنای «همه و تمام» است.

در این آزمون، از بین دانش‌آموزانی که در امتحان حاضر بودند، پاسخ 27 نفر از آن‌ها به این سؤال را مورد بررسی قرار دادیم و فقط 5 نفر از دانش‌آموزان، سؤال را با دقت خوانده بودند و به‌درستی به این سؤال پاسخ داده بودند و 22 نفر بقیه، همگی پاسخ غلط داده بودند. جالب این بود که همه‌ی این 22 دانش‌آموز، اشتباه مشترکی را در جلسه‌ی آزمون مرتکب شده بودند. آن‌ها بر اثر بی‌دقتی، سؤال را به صورت زیر استنباط کرده بودند: کلمه‌ی «جمله» به چه معناست؟

بنابراین بر اثر مطالعه‌ی ناقص صورت سؤال و درنتیجه بر اثر درک نادرست از صورت سؤال و بدون توجه به متن «برکت» که در ابتدای سؤال به آن اشاره شده، کلمه‌ی «جمله» را به صورت زیر تعریف کرده بودند:

«جمله»: یک یا مجموع چند کلمه است که پیام کاملی را از گوینده به شنونده برساند.