دفتر برنامه‌ریزی یک دوست صمیمی است

دفتر برنامه‌ریزی آن‌قدر مهم و کلیدی است که به عنوان شناسنامه‌تان در کانون محسوب می‌شود.

دفتر برنامه‌ریزی یک دوست صمیمی است

روز‌های اول حضورتان در کانون را به خاطر دارید؟

از جلسه‌ی اتمام حجت تا دریافت مهم‌ترین کتاب، به نام دفتر برنامه‌ریزی.

دفتر برنامه‌ریزی آن‌قدر مهم و کلیدی است که به عنوان شناسنامه‌تان در کانون محسوب می‌شود.

دفتر برنامه‌ریزی غیر از آن‌که یک ابزار باشد یک دوست صمیمی است که می‌تواند شما را به هدفتان نزدیک کند.

بعضی از دانش‌آموزان کم‌لطفی می‌کنند و تکمیل آن را یکی از عوامل اتلاف وقت می‌دانند!

تکمیل دقیق دفتر برنامه‌ریزی باعث می‌شود اگر کم درس می‌خوانید انگیزه برای افزایش آن پیدا کنید.

دفتر برنامه‌ریزی به شما اعتمادبه‌نفس را هدیه می‌دهد و اصول یک مطالعه‌ی حرفه‌ای و هدفمند را جلو راهتان قرار می‌دهد.

تا کنون ندیده‌ام دانش‌آموزی برنامه‌ی متغیر داشته باشد و موفقیتش ماندگار باشد. دفتر برنامه‌ریزی به برنامه‌تان ثبات می‌بخشد و هدف را برای‌تان قابل دسترس می‌کند.

دفتر برنامه‌ریزی به شما ارزیابی را آموزش می‌دهد.

این بیت از گلستان سعدی مصداق ویژگی منحصربه‌فرد دفتر برنامه‌ریزی است:

دوست آن است که گیرد دست دوست                                 در پریشان‌حالی و درماندگی