روش درس خواندن (نویسندگان نوجوان)

راضیه‌سادات حسینی، ششم دبستان از ملایر این مقاله را درباره‌ی روش درس خواندن نوشته است.

روش درس خواندن (نویسندگان نوجوان)

راضیه‌سادات حسینی، ششم دبستان از ملایر این مقاله را درباره‌ی روش درس خواندن نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


برای آزمون‌ها و مدرسه بهترین راه برای درس خواندن این است که:

1. اول کتاب درسی را با دقت مطالعه کنید و به نکات ریز هم توجه داشته باشید.

2. بعد از کتاب درسی به دنبال حل سؤالات تشریحی باشید و از کتاب‌هایی مانند پرتکرار و کار استفاده کنید.

3. در سطح کتاب درسی تست بزنید و در گام آخر تست ویژه‌ی تیزهوشان کار کنید.

اگر این کارها را به طور روزانه انجام نمی‌دهید می‌توانید در هفته‌ی اول کتاب درسی و سؤالات تشریحی و در هفته‌ی دوم به طور ویژه تست کار کنید. به این نکته هم توجه داشته باشید که هنگام تست زدن نکات تست را یادداشت کنید مخصوصاً در درس علوم.

من با این روش تا الآن موفق بودم. امیدوارم شما هم موفق باشید.