فرصت هست اما کوتاه است

تقریباً نیمی از سال را پشت سر گذاشته‌ایم. وقت آن است که به زمانی که گذشت بنگریم و از گذشته پلی برای ادامه‌ی راه بسازیم.

فرصت هست اما کوتاه است

تقریباً نیمی از سال را پشت سر گذاشته‌ایم. وقت آن است که به زمانی که گذشت بنگریم و از گذشته پلی برای ادامه‌‌ی راه بسازیم. با پاسخ دادن به این سؤالات، نیم‌سال دوم خود را به گونه‌ای دیگر آغاز کنید. فرصت هست اما کوتاه است. از زمان باقی‌مانده نهایت استفاده را ببرید.

 • تا چه اندازه برنامه‌‌ی راهبردی را با برنامه‌‌ی مدرسه هماهنگ کردم؟ (اگر دانش‌آموز هستید)

 • چه‌قدر در طرح و اجرای برنامه‌‌ی شخصی موفق بودم؟

 • آیا درس همان روز را در همان روز می‌خواندم؟ (اگر دانش‌آموز هستید)

 • آیا پیش‌خوانی داشتم؟ (اگر دانش‌آموز هستید)

 • آیا تعادل تستی و تشریحی در برنامه‌‌ی من وجود داشت؟

 • تا چه حد در ایجاد تعادل بین درس‌های عمومی و اختصاصی تلاش کردم؟

 • در مطالعه‌‌ی درس‌های پایه و پیش تعادل داشتم؟

 • آیا تا پایان نیم‌سال اول افزایش ساعت مطالعه داشتم؟

 • برای هر درس از چه منابعی استفاده کردم؟

 • منابع مورد استفاده تا چه اندازه به من کمک کرد؟

 • در شناخت سؤالات استاندارد موفق عمل کردم؟

 • به هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا، تا چه حد مقید بودم؟

 • پنج نوع درس من (نقاط قوت پایدار، نقاط قوت، نوسانی، ضعیف، خاموش) کدام درس‌هاست؟

 • تا کنون کدام درس‌ها را به نقطه‌‌ی قوت پایدار تبدیل کرده‌ام؟

 • در تکمیل دفتر برنامه‌ریزی (مخصوصاً صفحه‌‌ی 182) چه‌قدر خود را مکلف می‌دانستم؟

 •  شیوه‌‌ی کدام درس‌ها را تغییر دادم و نتیجه گرفتم؟

 • تا چه حد در کم کردن پاسخ‌های اشتباه خود موفق بودم؟

 • در تنظیم زمان موفق بودم و در اجرای تکنیک‌های زمانی (ضربدر و منها، نقصانی، استراتژی بازگشت) چه‌قدر تلاش کردم؟

 • تا چه حد به تحلیل و بررسی آزمون اهمیت می‌دادم؟

 • کدام درس‌ها را خلاصه‌برداری یا نکته‌برداری کردم؟