کتاب خودآموزی منبع بسیار مناسب برای شماست

پس از هر آزمون مشکلات درسی خود را تا آزمون بعد رفع کنید تا بار دیگر در آزمون بعد همان اشتباهات را دوباره تکرار نکنید و نگذاشتید تعداد غلط‌های مشابه بیش‌تر شود.

کتاب خودآموزی منبع بسیار مناسب برای شماست

اگر بعد از هر آزمون کتاب خودآموزی را تکمیل کرده‌اید و با بررسی سؤالات هر درس  اشتباهات‌تان را در کتاب خودآموزی نوشته‌اید و برای آزمون بعد آن‌ها را حل ‌کرده‌اید، اکنون یک منبع خیلی خوب در اختیار دارید. کتاب خودآموزی حاوی اشتباهات و نتیجه‌ی مطالعه‌ی ناقص و سطحی خواندن مطالب کتاب است و نشان می‌دهد  باید مطالب را قبلاً عمیق‌تر مطالعه می‌کردید و برای یک مطلب بیش‌تر از آن‌چه وقت گذاشتید، زمان صرف می‌کردید. این کتاب سابقه‌ی مطالعه‌ی شما را طی یک نیم‌سال نشان می‌دهد و به نوعی مثل یک آینه مشکلات‌تان را نمایان می‌کند.

پس از هر آزمون مشکلات درسی خود را تا آزمون بعد رفع کنید تا بار دیگر در آزمون بعد همان اشتباهات را دوباره تکرار نکنید و نگذاشتید تعداد غلط‌های مشابه بیش‌تر شود.