این درس‌های ناپایدار

به ابتدای نیم‌سال دوم، مهم‌ترین نقطه‌ی عطف نمودار سال تحصیلی رسیدیم. نمودار عملکرد شما در آستانه‌ی تغییر قرار دارد و باید فکر‌های خوبی برای ادامه‌ی کار در ذهن داشته باشیم.

این درس‌های ناپایدار

به ابتدای نیم‌سال دوم، مهم‌ترین نقطه‌ی عطف نمودار سال تحصیلی رسیدیم. نمودار عملکرد شما در آستانه‌ی تغییر قرار دارد و باید فکر‌های خوبی برای ادامه‌ی کار در ذهن داشته باشیم؛ اما گاهی درس‌هایی در کارنامه به چشم می‌خورند که انگار هیچ‌گاه رنگی از ثبات به خود ندیده‌اند. همان درس‌هایی که اگر نمودار «نمره- زمان»‌شان را رسم کنیم، تعریف دقیقی بر مفهوم نمودار سینوسی خواهند شد. این درس‌های ناپایدار در طول نیم‌سال اول حالت‌های مطالعه و بازیابی مختلفی را به خود دیده‌اند. تا دلتان بخواهد در حالتی بی‌دفاع در معرض آزمون و خطا‌ها قرار گرفته‌اند و در آخر، کارنامه‌ی نیم‌سال اول را کمی غیر منتظره‌تر از چیزی که در انتظارش بودیم، ساختند.

 این درس‌های ناپایدار، در ارتباط مستقیمی با افت‌وخیز‌های مطالعه قرار داشته‌اند؛ اما حالا وقت تغییر است. یکی از بزرگ‌ترین ویژگی‌های مثبت پایان نیم‌سال اول این است که علاوه بر دست یافتن به فراشناخت مطلوب از روش‌های مطالعه، ابزار کمّیِ ارزشمندی همچون نمرات کارنامه‌ی مدرسه و کارنامه‌ی آزمون‌های پروژه‌ی 4 را نیز در اختیار داریم. درس‌های ناپایدارِ کارنامه، حالا دیگر مثل گذشته لابه‌لای حجم کاری بالایی که در میانه‌های نیم‌سال وجود دارد محو نیستند.

مهم‌ترین عوامل ناپایداری درس‌ها، اگر ناشی از عوامل بیرونی همچون عقب بودن از برنامه و شرایط آزمونی نامطلوبی همچون بیماری نباشد، عبارت‌اند از: تغییرات ساعت مطالعه در طول نیم‌سال، افت انگیزه‌ی ناشی از نتایج ناپایدار، عدم تحلیل درست سؤالات و ادامه دادن به روش مطالعه‌ی نامطلوب در این درس‌ها.

ابتدای نیم‌سال دوم، همان نقطه‌ی عطف نمودار سال تحصیلی، حالا در برابر شماست تا با شناسایی عوامل شخصی ناپایداری درس‌ها به استقبال موفقیت دنباله‌دار در ادامه‌ی کار برویم. حالا وقت ثابت نگه داشتن برنامه‌ی مطالعه‌ی شخصی در کنار برنامه‌ی راهبردی است. انگیزه‌ی پیشرفت در ابتدای این نیم‌سال در بیش‌ترین میزان خود قرار دارد و کار برای اجرای روش‌های موفقیت‌آمیز از همیشه ساده‌تر است. روش‌های مطالعه هم به کمک پشتیبان پرتلاش می‌تواند بهینه‌سازی خوبی را تا پایان بهمن‌ماه پشت سر بگذارد.

واژه‌ی «ناپایدار» مناسب‌ترین نام برای این گروه از درس‌هاست؛ یعنی اگر حالا در این درس‌ها نمره‌ی نامطلوبی داریم، این نمره پایدار نیست. چون هنوز فرصت برای تصمیم‌گیری‌های پایدار و موفق باقی است.