مأموریت شماره‌ی 5، مهم‌تر از قبل شروع کن

129 روز تلاش سخت‌کوشانه‌ی نیم‌سال اول به اتمام رسید و به نیمه‌ی راه برنامه‌ی راهبردی رسیدیم. حالا زمان از نو شروع کردن است.

مأموریت شماره‌ی 5، مهم‌تر از قبل شروع کن

129 روز تلاش سخت‌کوشانه‌ی نیم‌سال اول به اتمام رسید و به نیمه‌ی راه برنامه‌ی راهبردی رسیدیم. حالا زمان از نو شروع کردن است. یک شروع متفاوت‌تر، قوی‌تر، هدفمندتر و مهم‌تر. پاسخ سؤال معروف همینگوی، «زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند؟» در ابتدای نیم‌سال دوم این است: «برای کسانی که نیم‌سال اول خود را خوب شناخته‌اند. به فکر بهینه کردن تجربیاتشان هستند و می‌دانند که هنوز فرصت برای تغییر دادن وضعیت درس‌ها فراهم است.»

6 هفته و 3 آزمون. این برنامه‌ی زمانی و آزمونی پروژه‌ی پنجم برنامه‌ی راهبردی است که از نظر زمانی در فاصله‌ی نزدیکی پس یکی از مهم‌‌ترین پنجره‌های باز مطالعاتی آغاز می‌شود؛ دو هفته‌ی ابتدایی نیم‌سال دوم که در آن به جمع‌بندی پایه‌های نیم‌سال اول پرداختید. ویژگی برنامه‌ی پیشروی مدارس در ابتدای نیم‌سال دوم این است که به دلیل پشت سر گذاردن امتحانات نیم‌سال اول، تا حدود سه هفته پس از آغاز نیم‌سال دوم، از نظر حجم تدریس و حجم بازیابی تشریحی این مطالب تدریس‌شده در کلاس درس، در موقعیت کم‌فشارتری در مقایسه با میانه‌های نیم‌سال دوم قرار داریم. این ویژگی ارزشمند فرصتی برای جمع‌بندی پایه‌های نیم‌سال اول به دست می‌دهد و با دو هفته‌ی ابتدایی پروژه‌ی پنجم نیز مقارن می‌شود.

پیشروی مباحث پایه در این پروژه پوششی نیست تا از این طریق بخش بیش‌تری از این مطالب را مطالعه کرده و در پروژه‌ی هفتم بتوانید جمع‌بندی خوبی را قبل از رسیدن به دوران جمع‌بندی نهایی داشته باشید؛ اما پیشروی مباحث سال چهارم کاملاً منطبق با پیشروی برنامه‌ی مدارس است. در آزمون اول بخش ابتدایی نیم‌سال دوم، در آزمون دوم بخش میانی به صورت نیمه‌پوششی و در آزمون آخر نیز جمع‌بندی دقیقی از مطالب نیم‌سال دوم تا قبل از دوران طلایی نوروز در دستور کار قرار دارد.

پروژه‌ی پنجم برنامه‌ی راهبردی، حلقه‌ی محکم اتصال نیم‌سال اول به دوران نوروز است که در آن باید یک شروع عالی در نیم‌سال دوم را رقم بزنیم. به یک پروژه‌ی هوشمندانه‌ی برنامه‌ی راهبردی وارد می‌شویم. همه چیز منطبق بر شرایط آموزشی خاصِ پس از پایان امتحانات است و همه چیز خبر از پیشرفت می‌دهد. زنگ موفقیت برای شما به صدا درمی‌آید.