مراحلی برای بهتر درس خواندن

مطالعه را از صبح زود شروع کنید.

مراحلی برای بهتر درس خواندن

مطالعه را از صبح زود شروع کنید.

مطالعه قبل از خواب و بلافاصله بعد از بیداری کارآمدتر است.

یک بار مطالب را به طور کامل بخوانید تا تصوری کلی از مطالب برای شما به وجود آید. این خواندن اجمالی می‌تواند شما را در سازمان‌دهی مطالب کمک کند. لازم است در این مرحله این مطالب را مورد توجه قرار دهید: مقدمه یا توضیحات مقدماتی، هدف‌ها، تیترهای اصلی و فرعی، خلاصه‌ی جملات مقدماتی یا موضوعی، پاراگراف‌ها.

 برای هر قسمت یا فصلی از یک کتاب که می‌خوانید در رابطه با هدفی که از مطالعه دارید سؤال‌هایی را طرح کنید (عناوین را به سؤال تبدیل کنید).

سعی کنید با تفکر درباره‌ی مطالبی که می‌خوانید آن را بفهمید و بین موضوعات آن ارتباط معنی‌دار برقرار کنید.

وقتی خواندن مطلب یا کل کتاب را به پایان رساندید آن را مرور یا بازبینی کنید. بهترین راه مرور کردن این است که بکوشید تا بدون مراجعه به متن، سؤال‌های مهم را جواب دهید.