هدف از حل سؤالات چهارگزینه‌ای چیست؟

توجه داشته باشید که تست‌زنی یک وسیله‌ی آموزشی نیست بلکه آزمایشی است تا شما با کمک آن بدانید که آیا مطالب را به‌خوبی فرا گرفته‌اید یا خیر. پس به هیچ عنوان بدون خواندن مطالب درسی به سراغ حل تست نروید.

هدف از حل سؤالات چهارگزینه‌ای چیست؟

همان طور که می‌دانید برای این‌که بتوانید میزان تسلط خود را نسبت به مباحث کتاب درسی بسنجید، به حل سؤالات چهارگزینه‌ای (تستی) می‌پردازید؛ اما حل این گونه سؤالات زمانی تأثیرگذار خواهد بود که بدانید کی و چگونه باید از آن استفاده کنید.

ابتدا باید مطالب کتاب درسی را با دقت بخوانید و سعی کنید موردی را از قلم نیندازید. سپس پس از اطمینان از این‌که مطالب را به‌خوبی فرا گرفته‌اید به حل سؤالات تشریحی گوناگون و متنوع بپردازید و میزان یادگیری خود را مورد ارزیابی قرار دهید. برای آشنایی با تیپ انواع سؤالات و افزایش قدرت تست‌زنی خود می‌توانید به حل سؤالات تستی مختلف بپردازید. یکی از بهترین منابعی که می‌توانید از آن بهره بگیرید، نسل جدید کتاب‌های آبی است. سؤالات مربوط به هر قسمت از مباحث درسی را از این کتاب حل کرده سپس با مراجعه به پاسخ تشریحی هر سؤال، نکته‌ی مربوط به هر سؤال را یاد بگیرید.

توجه داشته باشید که تست‌زنی یک وسیله‌ی آموزشی نیست بلکه آزمایشی است تا شما با کمک آن بدانید که آیا مطالب را به‌خوبی فرا گرفته‌اید یا خیر. پس به هیچ عنوان بدون خواندن مطالب درسی به سراغ حل تست نروید.