وضوح و شفافیت با کارنامه‌ی پنج نوع درس

در کنار این کارنامه‌ی شگفت‌انگیز نیاز به استفاده از تکنیک چندتا از 10‌تا و مهارت تغییر آن به‌وضوح احساس می‌شود و فرمولی ایده‌آل برای پیشرفت را رقم می‌زند.

وضوح و شفافیت با کارنامه‌ی پنج نوع درس

در طی سال‌هایی که با دانش‌آموزان دبیرستانی و کنکوری کار کرده‌ام نکته‌ای مشترک یا به عبارتی ابهامی همیشگی در روند مطالعاتی آن‌ها وجود داشت و آن نبود رویکردی مناسب و دیدگاهی شفاف نسبت به درس‌های مختلف و میزان مطالعه‌ی آن‌ها بود.

اکثریت قریب به اتفاق، در درسی افراط می‌کردند یا در مبحثی تفریط، بی‌آن‌که تصویری روشن از عملکرد خود در ماه‌های گذشته داشته باشند.

راه‌حل این مشکل چارچوبی در یک نگاه به نام کارنامه‌ی پنج نوع درس، در صفحه‌ی شخصی دانش‌آموز است که درس‌ها را به نقاط قوت پایدار، نقاط قوت، درس‌هایی که به اندکی تلاش نیاز دارند، نقاط نوسانی و درس‌هایی که به تلاش جدی نیازمندند، تقسیم و تفکیک کرده است.

این دانش‌آموز است که باید با مهارت‌های فراشناختی خود تصمیم صحیح بگیرد: ابتدا بررسی جدول و شناخت شرایط مطالعاتی و نیاز هر درس و پس از آن تصمیم‌گیری برای اتخاذ یک استراتژی مشخص در جهت بهبود هر یک از موارد.

دانش‌آموز در این مسیر علاوه بر آرامش ذهنی، تعادل و شناخت را هم کسب می‌کند و به‌آرامی نمرات آزمون را بهبود می‌بخشد یا ایرادهایی را که سبب افت ترازش می‌شوند حذف می‌کند.

در کنار این کارنامه‌ی شگفت‌انگیز نیاز به استفاده از تکنیک چندتا از 10‌تا و مهارت تغییر آن به‌وضوح احساس می‌شود و فرمولی ایده‌آل برای پیشرفت را رقم می‌زند.