تجهیزکتابخانه دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان خوی

تجهیزکتابخانه دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان خوی

تجهیزکتابخانه دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان خوی

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان خوی از توابع  استان آذربایجان غربی را تجهیز نمود.

خانم  حوریه حدیدی ، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1379 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 461 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، میز مطالعه ،7عدد قفسه کتابخانه ،20 صندلی و یک دستگاه لپ تاب به همراه میز آن می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 73/000/000 ریال (7میلیون و 300 هزار تومان) می باشد که مبلغ 53/000/000 ریال( 5میلیون و 300 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 20/000/000 ریال (دو میلیون تومان) از سوی آقای خضرلو نماینده بنیاد علمی آموزشی قلم چی در شهرستان خوی پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 435 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان خوی

تجهیزکتابخانه دبیرستان صدیقه کبری در شهرستان خوی