عامل خارش بدن و درد کشف شد

سروتین یک ماده شیمیایی در نخاع است که حس درد و خارش را به مغز منتقل می‌کند.

عامل خارش بدن و درد کشف شدبه گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، زمانی که افراد علائمی مثل خشک شدن پوست آرنج و پوست زانو را احساس می کنند این افراد مبتلا به اگزما پوستی بوده که با خاراندن و حتی کرم‌های مرطوب‌کننده درد آن از بین نمی‌رود.

براساس این تحقیق درد و خارش در نقطه مقابل یکدیگر هستند و سروتین که یک پیام رسان شیمیایی است در قسمت مرکزی نخاع‌ جای دارد. درد وخارش مسیری مشترک در نخاع دارند ولی حس آن ها در مغز یکی است.

براساس این تحقیق، یکی دیگر از تفاوت های درد و خارش در آن است که پاسخ‌ها در مقابل خارش که به صورت عوامل مختلف صورت می‌گیرد، یک شکل است ولی این مسئله در مورد درد در مواجه با حوادث مختلف پاسخ‌های مختلف افراد از خود نشان می‌دهند.

دکتر ژائو استاد دانشگاه واشنگتن می‌گوید: سروتین اغلب مسئول مخابره اخلاق و رفتارهای روانی فرد به مغز است و این ماده شیمیایی به نوعی انتقال دهنده عصبی محسوب می‌شود. سروتین ماده شیمیایی است که به پایان احساس درد افرادنقش مهمی دارد.

ژائو می‌گوید: سروتین نوعی محرک به حساب می‌آید و سلول‌های عصبی سروتین از نورون‌های تشکیل یافته اند که به گاسترین معروف است و سروتین‌ها در بدن افراد یک پازل را تشکیل داده‌اند.

گفتنی است زمانی که سروتین افراد بیش از حد باشد احساس خارش و درد فعال می‌شود و این ماده شیمیایی در سلول‌های مغز به نقطه احساس خارش و درد متصل است و رابطه‌ای نزدیک با گاسترین دارد.

منبع :

خرید کتاب