راز قطرات روغن زیر میکروسکوپ

دانشمندان با منجمد کردن روغن‌ها و ترکیب آن‌ها با آب و مواد دیگر توانسته‌اند مجموعه‌ای باشکوه از اشکال رنگارنگ را با دانه‌های میکروسکوپی آن‌ها به نمایش بگذارند.

راز قطرات روغن زیر میکروسکوپ

راز قطرات روغن زیر میکروسکوپبه گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، دانشمندان با منجمد کردن روغن‌ها و ترکیب آن‌ها با آب و مواد دیگر توانسته‌اند مجموعه‌ای باشکوه از اشکال رنگارنگ را با دانه‌های میکروسکوپی آن‌ها به نمایش بگذارند.

شاید باورتان نشود که اشکال مثلث، ‌شش گوش و سازه‌های دیگر که در این تصاویر قابل مشاهده‌ است در واقع قطره‌های روغنی چند میکرومتری هستند که با آب و مواد شوینده ترکیب شده‌اند و به آرامی یخ زده‌اند تا به این کریستال‌های خارق‌العاده هیدروژن کربن تبدیل شده‌اند. سپس نور پلاریزه از این کریستا‌ل‌ها عبور داده شده است تا صفحه نمایشی از رنگ‌های متعدد آن‌ها را به نمایش بگذارد.

علاوه بر این، دانشمندان دانشگاه کمبریج تحولاتی مشابه این اشکال را در هیدوکربن‌های دیگر نیز مشاهده کرده‌اند اما این برای اولین بار بود که محققان توانستند قطرات روغن را دستکاری کنند و شکل و رنگ آن‌ها را تغییر دهند.

در این فرآیند محققان و دانشمندان برای کنترل و شکل‌دهی هندسه و زاویه این قطره‌های رغن از مواد و شویند‌ه‌های متفاوتی استفاده کردند و  در سرعت سرد و منجمد کردن آن تغییرات بسیاری ایجاد کردند.

جالب این است که همه 4 قطره‌ای که در شکل‌ها در یک ستون مشاهده می‌شوند از ماده‌ای مشابه آمده است و این ماده یک زنجیره از مواد شیمیایی متشکل از 16 کربن و 34 اتم هیدروژن است. کریستال‌های دیگر شامل 14 تا 20 کربن هستند.

این روش می‌تواند به دانشمندان برای ساخت ساختارهای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر و حتی ساخت مجراهایی برای رساندن داروها به داخل بدن انسان کمک کند.

منبع :