برش دقیق تومورها با میکروسکوپی به اندازه یک قلم

محققان با طراحی میکروسکوپی نوین توانستند برش تومور مغزی را با ظرافت و دقت بیشتری انجام دهند.

برش دقیق تومورها با میکروسکوپی به اندازه یک قلمبه گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، جراحی تومور مغزی یک عمل بسار حساس و مهمی است که جراحان باید بافت سالم مغز را از سلول های سرطانی تشخیص و این سلول های بیمار را از مغز بیرون آورند تا سلول های سالم کمتر آسیب ببینند.

دانشمندان میکروسکوپی طراحی کرده اند که می تواند به درون مغز نفوذ کند و با حرکت بر روی سلول های عصبی به جراحان کمک کند تا سلول های سرطانی را در کمترین زمان تشخیص دهند و همچنین فضا را برای تصمیم گیری متخصصان برای برش مغز و یا تیکه برداری از بافت های مغز باز می کنند.

لیو استاد دانشگاه وانشگتن می گوید: با این میکروسکوپ جراحان تومور را لمس می کنند و با تصویری واضح و درست از وضعیت مغز بیمار مطلع می شوند و به دنبال آن می توانند بهترین تصمیم را برای روند درمانی بیمار در نظر بگیرند.

این میکروسکوپ به اندازه یک قلم کوچک است و می تواند تصاویر درون مغز را با سرعت و با کیفیت بسیار مطلوبی به آزمایشگاه سرطان شناسی ارسال و جواب آزمایش و نمونه برداری را دریافت کند.

گفتنی است؛ این میکروسکوپ با استفاده از تکنیک آینه تصاویر را به صورت خط به خط اسکن و سپس آن ها را به آزمایشگاه های سرطان شناسی ارسال می کند.

منبع :