معنویت درمانی سلاحی برای مبارزه با سرطان

معنویت درمانی تاثیر شگرفی در مبارزه با بیماری سرطان دارد.

معنویت درمانی سلاحی برای مبارزه با سرطانبه گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛دکتر محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امروز در همایش تخصصی عوامل تاثیر گذار در پیدایش و پیشرفت سرطان اظهار کرد: سرطان سومین علت مرگ و میر در ایران و کشورهای درحال توسعه و دومین دلیل مرگ در کشورهای پیشرفته است که شیوع سرطان در ایران 140 در 100 هزار نفر است و در کشورهای پیشرفته بین 500 تا 700 در 100 هزار نفر قرار دارد. 

وی با بیان اینکه سرعت رشد شیوع سرطان در ایران به علت افزایش سن و امید به زندگی و آلودگی هوا در حال افزایش است؛ تصریح کرد: عوامل مخرب سرطان‌زا مکانیسم ژن را تغییر می‌دهند و تغییر در بیان ژن ایجاد می‌کنند. 

رئیس مرکز تحقیقات سرطان افزود: سرطان ارثی و ژنتیکی نیست و تنها 5 تا 6 درصد مبتلایان بر اثر این عامل بیمار می‌شوند، اما عوامل مخرب تغییرات ژنتیکی در فرد ایجاد می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه عدم تحرکات ورزشی،‌ چاقی،‌ مصرف نمک و هوای آلوده از جمله عوامل خطر ساز سرطان هستند، تصریح کرد: این عوامل با مکانیسم اپی‌ژنتیک ماندگار می‌شود و در نسل‌های بعدی بروز می‌کند.

وی ادامه داد: اگر 300 روز در سال در تهران هوا آلوده باشد مشکلات آن به نسل‌های آتی منتقل می‌شود.  

اکبری گفت: روشهای آسان‌تری برای بهبود بیمار سرطانی وجود دارد که معنویت درمانی بر اساس مقالات بین‌المللی بیشترین تاثیر را دارد. 

وی با بیان اینکه بیماران سرطانی را تحت معنویت درمانی قرار می‌دهند که بیان ژن آنها تغییر پیدا کند، تصریح کرد: معنویت و همه عواملی که احساس شعف، مهربانی‌، ایثار‌، گذشت و توکل، در انسان را افزایش می‌دهند با نیت کردن تغییر بیان ژن در فرد ایجاد می‌کنند و در بهبودی بیمار سرطانی تاثیر می‌گذارند. 

رئیس مرکز تحقیقات سرطان افزود: بر اساس تحقیقات بین سالهای 2000 تا 2012 رابطه دین و سلامت 8 برابر 30 سال قبل افزایش پیدا کرده است. 

وی با بیان اینکه تغییرات ناشی از معنویت درمانی در بیماران سرطانی تعجب متخصصان ژنتیک را در پی داشت، گفت: هیچ روشی به سرعت معنویت درمانی در بهبود سرطان موثر نیست و معنویت تنها مولفه‌ای‌ است که ماندگار می‌ماند و در فرد اثر می‌گذارد. 

منبع :