فواید غمگین بودن برای انسان

دانشمندان شش دلیل اصلی سودمند بودن غم برای انسان را برشمردند.

فواید غمگین بودن برای انسانبه گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گفته دانشمندان غم و اندوه می‌تواند برای انسان مفید باشد. غم موجب دلسوزی برای نیازمندان می‌شود و انسان به طور داوطلبانه اعمال نوع دوستانه انجام می‌دهد.

اگر انسان به تنهایی با ناکامی‌های خود باقی بماند به طور مؤثر بر آنها فائق می‌آید.

مطالعات محققان نشان می‌دهد اندوه می‌تواند آغاز رشد قابلیت‌های نوآورانه در انسان باشد چرا که انسان غمگین یا دلتنگ تلاش‌ می‌کند موضع خود را با کمک ایده‌های بکر خود مستحکم کند. علاوه بر این، انسان‌های غمگین مستعدتر به شادی هستند.

بنابراین تحقیقات مهمترین علت مفید بودن غم، مهارت انسان غمگین برای شاد بودن است.

منبع :