10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

در این خبر شما را با حیواناتی آشنا می‌کنیم که توانایی آنها در سرما بسیار بالاست، به گونه ای که می‌توانند در دمای زیر صفر به راحتی زندگی کنند و همچون برخی دیگر از گونه‌های حیوانی در خودشان کز نکنند.

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

  در این خبر شما را با حیواناتی آشنا می کنیم که توانایی آنها در سرما بسیار بالاست، به گونه ای که می توانند در دمای زیر صفر به راحتی زندگی کنند و همچون برخی دیگر از گونه های حیوانی در خودشان کز نکنند. با هم می بینیم.

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

گاو میش بابدنی پوشیده از پشم که مانند یک کت پشمی گرم و نرم از او در سرما محافظت می کند.این حیوان در آلاسکا زیست می کند.

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

جغد برفی برخلاف بقیه جغد ها جغد برفی هم در روز و هم در شب شکار می کند.

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

سمور رودخانه های آمریکای شمالی یکی از وظایف این سمورها تمیز کردن آب ها از آلودگی هاست.

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

سیاه پوش Chickadee

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

جنتو پنگوئن جزو سریعترین پرنده غواص است که 22 مایل در ساعت در آب شنا می کند.

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

اوراسیا سیاهگوش

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

پلنگ برفی این گربه سان به صورت انفرادی شکار می کند وطعمه های او اغلب بز کوهی است.

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

ببر سیبری

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

گراز دریایی اقیاوس آرام .

10 حیوان مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان

گوزن شمالی

منبع :