اطرافیان بیماران سرطانی آنها را تشویق به ورزش کنند

یک موسسه حمایت از بیماران سرطانی معتقد است که اطرافیان بیماران سرطانی باید آنها را تشویق به انجام فعالیت فیزیکی و ورزش کنند و نباید به آنها القا کنند که تنها نیاز به استراحت دارند.

اطرافیان بیماران سرطانی آنها را تشویق به ورزش کنند

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از سایت MNT، اطرافیان بیماران سرطانی اگر آنها را تشویق به نداشتن فعالیت کنند بیشتر به آنها ضرر رسانده‌اند.

خانواده‌ و دوستان تاثیر اساسی در حمایت از بیماران سرطانی دارند. بررسی‌ها نشان داده است که 62 درصد افرادی که سرطان دارند اعلام کرده‌اند که همراهی خانواده‌ و دوستان در انجام ورزش با آنها کمک می‌کند تا بیشتر فعال باشند.

انجام ورزش نه تنها عوارض بیماری‌های سرطانی از جمله خستگی، افسردگی و بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد،‌ بلکه باعث کاهش پیشرفت سرطان می‌شود.

برای مثال پیشرفت سرطان سینه با انجام ورزش 40 درصد کاهش می یابد.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: فعال بودن برای ریکاوری بسیار مهم است. طبیعی است که اطرافیان معمولا به افراد سرطانی می‌گویند که استراحت کنند. با این حال بهتر است که اطرافیان این بیماران را تشویق به فعالیت کنند.

یکی از پزشکان در این باره می‌گوید: من همیشه به بیماران خودم پیشنهاد می‌کنم که فعال باشند. حتی اگر در زمان درمان یا در زمان ریکاوری هستند. انجام میزانی از ورزش در روز بسیار می‌تواند به بیماران سرطانی کمک کند. اطرافیان بیماران نقش اساسی در تشویق آنها به ورزش دارند.

منبع :