آیین کلنگ زنی مدرسه قلم چی در آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

پروژه اول در واقع تکمیل مدرسه‌ای بود که 30 درصد این مدرسه توسط خیر شعیبی ساخته شده بود اما بقیه کار رها شده از این رو خیر دوم کار را به دست گرفته و تعهد کرده که مدرسه را به اتمام برساند.

آیین کلنگ زنی مدرسه قلم چی در آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

چهارشنبه 7 بهمن 94 در آئین کلنگ‌زنی چهار پروژه در آموزش و پرورش منطقه 5 با حضور جمعی از مسئولین و معاونین آموزش و پرورش ساخت و تکمیل مدارسی آغاز شد. 

از این 4 پروژه دو پروژه در منطقه 5 و دو پروژه در منطقه 22 شروع به کار می‌کند. از آنجایی که آموزش و پرورش منطقه 22 و منطقه 5 یکسان است اما شهرداری‌های جداگانه دارند این پروژه‌ها در این مناطق در نظر گرفته شده است. 4 پروژه به شرح زیر است:

پروژه اول در واقع تکمیل مدرسه‌ای بود که 30 درصد این مدرسه توسط خیر شعیبی ساخته شده بود اما بقیه کار رها شده از این رو خیر دوم کار را به دست گرفته و تعهد کرده که مدرسه را به اتمام برساند. خیر دوم بنیاد قلم چی است که این مدرسه را به نام مدرسه قلم چی نام‌گذاری کرده است . در واقع این مراسم، مراسم خشت زنی تعبیر می‌شود.

پروژه دوم در منطقه 5 با حضور جمعی از مسئولین، معاونین و رئیس آموزش و پرورش و شهردار منطقه 5 آغاز شد. این پروژه توسط سازمان نوسازی قرار است که تا مهر 95 آماده بهره برداری شود. این مدرسه در واقع تخریب می‌شود و به جای آن دو مدرسه دخترانه و پسرانه ساخته می‌شود پروژه سوم مدرسه‌ای 15 کلاسه است که در محله‌ی کوهک در منطقه‌ 22 با حضور مسئولین آموزش و پرورش منطقه 5 و شهردار منطقه 22 و مهندس چهاربند مدیر کل آموزش و پرورش تهران کلنگ زنی شد و قرار است که سازمان نوسازی این مدرسه را به بهره برداری برساند.

کلنگ زنی پروژه چهارم در منطقه 22 برگزار شد . 


آیین کلنگ زنی مدرسه قلم چی در آموزش و پرورش منطقه 5 تهران


آیین کلنگ زنی مدرسه قلم چی در آموزش و پرورش منطقه 5 تهرانآیین کلنگ زنی مدرسه قلم چی در آموزش و پرورش منطقه 5 تهران


آیین کلنگ زنی مدرسه قلم چی در آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
آیین کلنگ زنی مدرسه قلم چی در آموزش و پرورش منطقه 5 تهران