مبنای نگاهتان نسبت به خود چیست؟

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چه دیدگاهی نسبت به خودتان دارید؟

مبنای نگاهتان نسبت به خود چیست؟

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چه دیدگاهی نسبت به خودتان دارید؟ اگر بتوانید وضعیت و احساسی را که نسبت به خودتان دارید توصیف کنید می‌توانید خود را در جهت بهبود وضعیت خود و درنهایت پیشرفت خود هدایت کنید. توصیف کلماتی چون باهوش، دلسوز، سخت‌کوش، سستی و تنبلی، مسئول و مانند این‌ها، ثابت و تغییرناپذیر نیست بلکه با تجربه‌ی شما شکل خواهد گرفت و مبنای نگاهتان نسبت به خودتان خواهد شد.

تمام این موارد تأثیر زیادی بر عملکرد شما در مدرسه و تأثیرات ضمنی مستقیمی در انگیزش تحصیلی شما خواهد داشت. باید در پرورش این موارد مثبت در خود بکوشید. تمرین کردن همیشه سازنده و عالی خواهد بود. پس می‌توانید به مرور و با تلاش و کوشش هر یک از این صفات مثبت را از آن خود کنید. اگر اعتقاد داشته باشید که می‌توانید با تلاش و سخت‌کوشی وضعیت فعلی خود را تغییر دهید توفیق تحصیلی‌تان از احتمال بیش‌تری برخوردار خواهد بود. پس به سمت بهبود وضعیت خویش حرکت کنید و با دیدن تغییرات مثبت در خودتان احساس رضایت کنید.