پیش‌خوانی، پیش‌شرط درس هر روز در همان روز

بعضی از دانش‌آموزان نمی‌توانند تمام درس‌های هر روز را همان روز مطالعه کنند و علت این امر را حجم زیاد درس‌ها می‌دانند.

پیش‌خوانی، پیش‌شرط درس هر روز در همان روز

بعضی از دانش‌آموزان نمی‌توانند تمام درس‌های هر روز را همان روز مطالعه کنند و علت این امر را حجم زیاد درس‌ها می‌دانند.

شاید حجم زیاد درس‌ها یکی از دلایل این موضوع باشد ولی عامل اصلی نداشتن تمرکز کافی در کلاس‌های درس است. اگر به این موضوع دقت کافی شود مطمئناً زمان لازم برای اجرای این روش (درس هر روز در همان روز) کم‌تر خواهد شد.

یکی از روش‌هایی که برای بهبود تمرکز دانش‌آموزان در کلاس پیشنهاد می‌شود، پیش‌خوانی آن درس است. پیش‌خوانی بهتر است شب قبل از کلاس یا حتی ممکن است هنگام رفتن به مدرسه در تاکسی، اتوبوس و... اتفاق بیفتد و فقط در حد نگاه کردن به تصاویر و واژه‌های جدید باشد.

در این پیش‌خوانی سؤالاتی ذهن دانش‌آموز را درگیر می‌کند که در کلاس در پی یافتن جواب این سؤالات، با حواس کامل به مطالب معلم گوش می‌دهد و قسمت عمده‌ای از مطالب را در کلاس یاد می‌گیرد. در این حالت راه برای خواندن درس هر روز در همان روز هموارتر خواهد شد.